zuj

Custom Search

zipTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zuj - zip
  2. zujalica - buzzer, signal buzzer, ticker, trembler
  3. zujanje - buzz, hum, murmur, singing, whir, whirr
  4. zujanje metaka - zip
  5. zujanje u uhu - tingle
  6. zujati - buzz, drone, sing, whirr, zip, zoom

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: