zemljopisna karta

Custom Search

mapTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zemlja - country, earth, ground, land, nation, protectorate, sod, soil, world
  2. zemlja članica - member country
  3. zemlja davatelj - donor country
  4. zemlja domaćin - host country
  5. zemlja domaćin u pitanju - the host country concerned
  6. zemlja gdje je potvrda izdana - issuing country

Enter CommentPrevously posted comments:

kristina, (28.10.2009)

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: