zelje

Custom Search

cabbageTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zelje - cabbage
  2. željen - desirable
  3. željene - desired
  4. željeni - desirable, wanted, willful
  5. željeni cilj - desirable objective
  6. željenog - desired

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: