zebra

Custom Search

zebraTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zebra - zebra

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (08.06.2008)
English - Engleski - Zebra - Zebras are odd-toed ungulates of the Equidae family native to eastern, southern and southwestern Africa. They are best known for their distinctive white and black stripes, which come in different patterns unique to each individual. They are generally social animals and can be seen in small harems to large herds.

Hrvatski -Zebre - Stepske zebre (Equus quagga) su društvene životinje koje pasu u zajednici s drugim biljožderima na afričkim savanama. To je jedna od vrsta iz porodice konja, a spada u red neparnoprstaša. Vrlo su divlje i teško se pripitomljavaju. U nas žive u svim javnim zoološkim vrtovima osim splitskog.

Srpski - Zebra - Зебра је животиња која припада породици Equidae (породици коња) и која живи у централној и јужној Африци. Одрасле зебре теже до 300 kg и углавном се налазе у степама и ретким шумама. Једна породица се обично састоји од пастува, неколико кобила и њихових ждребади. Групе породица формирају крдо. Женке имају трудноћу од отприлике 12 месеци и дају обично само једно ждребе, обично у току кишне сезоне. Младунче је светлије него одрасле животиње и пруге су му тамносмеђе и беле. Зебру лове лавови и пегава хијена. Зебре понекад успеју да се одбране пошто имају одлична чула вида, мириса и слуха, а и успешно се служе копитама и зубима када су

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: