zauzeli

Custom Search

takenTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zauzeće - busying, occupancy, occupation
  2. zauzeli - taken
  3. zauzeše - occupied
  4. zauzet - busi, busy
  5. zauzeta linija - busy line
  6. zauzeti - engross, invade, take

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: