zasnivati se

Custom Search

reposeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zasniva - based
  2. zasnivanje klastera - cluster founding
  3. zasnivati se - repose
  4. zasnivati se na - base

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: