zarobiti

Custom Search

prisonerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zarobiti - prisoner
  2. zarobljavanje - capture
  3. zarobljen - imprisoned
  4. zarobljenik - captive, prisoner

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: