zaostajati

Custom Search

lag, retardTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. zaostajanje u školi - backwardness at school
  2. zaostajati - lag, retard
  3. zaostala materija - tail
  4. zaostali - burned-in
  5. zaostali nalozi - back orders
  6. zaostalost - backwardness

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: