za razliku

Custom Search

as opposedTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. za račun - for the account of
  2. za računanje - calculating
  3. za razliku - as opposed

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: