Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

za
za bacanje
za čas
za cilj
za čišćenje puške
za dalj pogon
za detaljnije informacije
za diskusiju
za domaću uporabu
za granicom
za izračunavanje
za jelo
za koji
za naših dana
za njegu tijela i kože
za nuždu
za obrambene svrhe
za osobnu uporabu
za podešavanje
za podmazivanje
za podučavanje
za ponavljanje
za potrebe
za potrebe ovoga Protokola
za potrebe primjene
za potrebe razvrstavanja
za potrebe razvrstavanja proizvoda
za preziranje
za račun
za računanje
za razliku
za sklapanje
za svoj račun
za to
za trajanje t
za tu svrhu
za vlastiti račun
za volju
za vrijeme
za vrijeme dok
za vrijeme praznika
za zaprečivanje sudara
žaba
zabačen
zabačeno mjesto
zabaciti
zabaciti glavu
zabadati nos
zabašuriti
zabat
zabava
zabavan
zabave
zabavište
zabavite se
zabavljati
zabavljati se
zabavni objekt u luna-parku
zabavni park
zabavnih
zabavnim
zabavnog
zabavnoj
zabavom
zabezeknut
zabezeknuta
zabiberiti
žabica
zabijač stupova
zabijati čavle
zabilješka
zabilježba
zabilježen
zabilježili
zabilježiti
zabit
zabiti
zabiti klinac
zabitna uličica
zabitni kraj
zabito mjesto
zablatiti
žablja perspektiva
zablještati
žablji kraci
zabluda
zabludjeli
zaborav
zaboravan
zaboraviti
zaboravljen
zaboravljena
zaboravljena prošlost
zaboravljene
zaboravljiv
zabosti
zabran
zabrana
zabrana diskriminacije
zabrana fiskalne diskriminacije
zabrana protjerivanja
zabraniti
zabranjen
zabranjena
zabranjene
zabranjivanje
zabranjuju
zabranu
zabraviti
zabrinut
zabrinuta
zabrinutost
zabrtvite
zabrtvljen
zabuna
zabuniti
zabuniti se
zabušant
začaran
začarana mjesecom
začarani
začarati
Začeće pukotine
začepiti
začepljenje
začetak
začeti
začetnik
zaći
zacijelo
zacijeniti
začin
začini
začiniti
začinjen
začinjen mirodijama
začinjena
začinska paprika
začuđen
začuditi
začudni
zadaća
zadaće
zadaci
zadaću
zadah
zadak
zadak u kukaca
zadan
zadana vrijednost
zadane
zadani
zadanog
zadanom
Zadarsku
zadat koji čeka
zadatak
zadatak u radu
zadatak za ispitivanje znanja
zadataka
zadati
zadati pokoru
zadatka
zadaviti
zadebljanje
zadebljao
zadesile
zadesiti
zadihan
zadihan govor
zadihanost
zadihati se
zadimljen
zadire
zadirkivalo
zadirkivanje
zadirkivati
zadiviti
zadivljen
zadivljenost
zadivljuju
zadivljujuće
zadivljujući
zadnja
zadnja antena
zadnja strana
zadnje
zadnje crijevo
zadnje polje
zadnje sjedište
zadnje svjetlo
zadnjeg
zadnjem
zadnji
zadnji dio
zadnji dio brod
zadnji redak
zadnji rok
zadnji zid
zadnjica
zadobiti
zadovoljan
zadovoljavajući
zadovoljavanje
zadovoljavanje zahtjeva
zadovoljavanju
zadovoljavao
zadovoljavati
zadovoljavati norme
zadovoljavati ostale zahtjeve
zadovoljavati potrebe
zadovoljavati pravila o podrijetlu
zadovoljavati uvjete
zadovoljavati zahtjeve
zadovoljen
zadovoljenja
zadovoljenje
zadovoljiti
zadovoljiti nekoga
zadovoljiti uvjete
zadovoljiti zahtjeve
zadovoljnog
zadovoljština
zadovoljstvo
zadovoljstvo poslom
zadovoljstvo životom
zadovoljstvom
zadrhtati
zadruga
zadružna banka
zadružni
zadružno gospodarstvo
zadržana dobit
zadržana lopta
zadržanje
zadržao je
zadržati
zadržati nepromijenjenim
zadržati pravo
zadržavaju
zadržavanje
zadržavanje arome
zadržavati
zadrži
zadržite
zadubiti se
zadubljen u (knjigu)
zadubljenost
zadubljivanje
zadužen
zadužen za
zaduženje
zaduženost
zaduženosti
zadužiti
zadužnica
zagađen
zagađena voda
zagađenja
zagađenje
zagađenje bukom
zagađenje hrane
zagađenje metalima
zagađenje mora
zagađenje motornim vozilima
zagađenje naftom
zagađenje obale
zagađenje okoliša građenjem
zagađenje plovnih putova
zagađenje poljoprivrednoga podrijetla
zagađenje s brodova
zagađenje s kopna
zagađenje stratosfere
zagađenje tla
zagađenje voda
zagađenje zraka i vode
zagađeno područje
zagaditi
zagađivalo
zagađivalo voda
zagađivanje
zagađivati
zagasit
zagasita boja
zagasitim
zagladiti
zaglađivanje podataka
zaglavi
zaglavica
zaglaviti se
zaglavlje
zaglavlje pisma
zagledati se
zaglibiti
zaglibiti se
zaglupljenost
zaglušiti
zaglušivati
zagnjuriti
zagnjuriti se
zagnojen
zagnojenost
zagnojiti se
zagolicati
zagonetan
zagonetka
žagor
Zagorja
zagorjeti
zagospodariti
zagovara
zagovarajući
zagovaramo
zagovaranje
zagovornik
zagrabiti
zagrada
zagrade
zagraditi
Zagreb
Zagreba
Zagrebački sastanak na vrhu
Zagrebački velesajam
Zagrebu
zagrijat
zagrijati
zagrijati se
zagrijavanje
zagrijavanje na mreži
zagrijavati
zagristi
zagrižen
zagrliti
zagrliti se
zagrljaj
zagrljaju
zagrobni
zagroziti
zagušenje filtra
zagušenje sita
zagušiti
zagušiti se
zagušljiv
zahod
zahrđati
zahtijeva
zahtijevaj
zahtijevaj odgovor
zahtijevati
zahtijevati pauzu
zahtijevati provjeru
zahtijevati tajm-aut
zahtijeve
zahtjev
zahtjev na
zahtjev za poništenje
zahtjev za poništenje akta EZ-a
zahtjev za potvrdu o prometu robe
zahtjev za provjeru
zahtjev za svjedočenjem
zahtjev za svjedočenjem pred
zahtjev za zamjenu
zahtjeva
zahtjevalo
zahtjevane
zahtjevati
zahtjeve
zahtjevi
zahtjevima
zahtjevnom
zahtjevu
zahvalan
zahvalila
zahvaliti
Zahvaljujemo Vam
zahvaljujući
zahvalnost
zahvat
zahvatila
zahvatiti
zainteresiran
zainteresirane
zainteresiranih
zainteresiranim
zainteresirano
zainteresirati
zaista
zajam
zajam ECSC-a
zajam EIB-a
zajam Euroatoma
zajam Zajednice
zajamčen
zajamčena cijena
zajamčena najniža cijena
zajamčeni dohodak
zajamčeni prag proizvodnje
zajamčiti
zajedanje
zajedati
zajedljiv
zajedljiva
zajedljiva primjedba
zajedljivost
zajednica
zajednica nematoda
zajednice
zajednice riba
zajednici
Zajedničina kontrola
Zajedničina politika okoliša
Zajedničina sankcija
zajednička
zajednička agrarna politika
zajednička akcija
zajednička carinska politika
zajednička carinska tarifa
zajednička filijala
zajednička institucija EEA
zajednička izjava
zajednička lučka politika
zajednička nadležnost
zajednička organizacija tržišta
zajednička politika cijena
zajednička politika prijevoza
zajednička prometna politika
zajednička ribarska politika
Zajednička skupština ACP-EZ-a
zajednička trgovinska politika
zajednička upotreba
zajednička vanjska politika
zajednička vlast
zajedničke
zajedničke aktivnosti
zajedničke odredbe
zajedničke politike Zajednice
zajednički
zajednički blok
zajednički dogovorena načela
zajednički fond
zajednički interes
zajednički korišten
zajednički koristiti
zajednički napori
zajednički napredak
Zajednički odbor ACP-EZ-a
Zajednički odbor EEA
zajednički odbor EZ-a
Zajednički parlamentarni odbor EEA
Zajednički poduhvat EAEC-a
zajednički pogledi
zajednički pristup
zajednički računovodstveni sustav
zajednički rad
Zajednički savjetodavni odbor EEA
zajednički susret
zajednički uspostaviti
zajednički život
zajednički znanstveni skupovi
zajedničkih
zajedničko djelovanje
zajedničko gospodarenje
zajedničko stajalište
zajedničko tijelo EZ-a
zajedničko tržište
zajedničko ulaganje
zajedničko vlasništvo
zajedničkoj
zajedničku
zajednicom
zajednicu
zajedno
zajmodavac
zajmoprimac
zajutrak
zakačiti
zakasnio
zakasniti
zakašnjela misao
zakasnjeli
zakašnjelo podnošenje
zakašnjelo podnošenje isprava
zakašnjenje
zakazani sastanak
zakazati sastanak
zakazati utakmicu
zakazivanje sastanka
zakiseliti
zakivanje
zaklada
zaklana perad
zaklanjaju
zaklanjanje
zaklanjanje igrača na servisu
zaklanjati
zaklati
zakleti neprijatelj
zakleti se
zakletva
zakletva zastavi
zakletvu
zaklinjati
zaklinjati se
zaklinjući
zaključa
zaključak
zaključan
zaključao
zaključati
zaključavao
zaključci
zaključen
zaključena
zaključili
zaključiti
zaključiti instrument
zaključiti protokol
zaključivanje novih poslova
zaključivanje sporazuma
zaključni dokumenti
zaključni dokumenti konferencije
zaključni račun
zaključno
zaklon
zaklonište
zakloniti
zaklopac
zaklopiti
zakočiti
zakon
zakon asocijativnosti
zakon i red
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o ekspanziji trgovine
zakon o informativnoj djelatnosti
Zakon o javnim nabavama
Zakon o krivičnom postupku
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o parničnom postupku
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
zakon o proračunu
Zakon o radu
zakon o sirotinji
zakon o socijalnoj sigurnosti
zakon o udruživanju
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju
Zakon o zaštiti prirode
zakon padajućih prinosa
zakon prekršaj
zakon smrtnosti
zakona
zakoni
zakoni i ostali propisi
zakoni i propisi
zakonik
zakonik o radu
zakonima
zakonit
zakoniti
zakonito
zakonito boraviti
zakonito prebivalište
zakonito prebivati
zakonito zaposlen
zakonitost
zakonodavac
zakonodavan
zakonodavna delegacija
zakonodavna izgradnja
zakonodavna vlast
zakonodavne reforme
zakonodavni postupak
zakonodavni poticaj
zakonodavni program Zajednice
zakonodavno djelovanje
zakonodavno tijelo
zakonodavstvo
zakonodavstvo i praksa
zakonodavstvo na području prometa
zakonodavstvo u području nuklearne sigurnosti
zakonodavstvo Zajednice
zakonom
Zakonom o komunalnom gospodarstvu
zakonom zaštićen
zakonska
zakonska ili regulatorna odredba
zakonska ili regulatorna odredbe
zakonska odgovornost
zakonska odred
zakonska odredba
zakonska ovlast
zakonska rješenja
zakonske
zakonski
zakonski polog
zakonski rok
zakonski sustav
zakonski sustav socijalne sigurnosti
zakonski uređene profesionalne djelatnosti
zakonski urediti
zakopan
zakopati
zakopčan
zakopčanost
zakopčati
zakorovljen
zakorovljenost
zakošen
zakošena kartica
zakošenje
zakositi
zakovati
zakovica
zakrabuljiti
zakrabuljiti se
zakrčiti
zakriliti
zakrivljen
zakrivljeno
zakrivljenost
zakrivljenosti
zakrpa
zakrpiti
zakržljala živ.
zakržljali organ
zakržljalo stvorenje
zakržljao
zakucati
zakucavanje
zakucavati
zakuhati (čaj)
zakulisni
zakup
zakup poslovnoga prostora
zakupac
zakupiti
zakupnik
zakupnina
zakupodavac
zakuska
zakuska na brzu ruku
zalaganje
zalagaonica
zalasci sunca
zalaska sunca
zalazak
zalazak sunca
zalaže
zalažemo
zalazile
žalba
žalba ombudsmanu EZ-a
žalba pojedinca
žalba tijelu upravne vlasti
zaleđe
zaleđenje
zalediti
zalediti se
zalemiti
zalemiti mjesto
zalet
zalet u širokom luku
žalfija
zaliha
zaliha voda
zaliha Zajednice
zalihe
zaliječiti
zalijepi
zalijepiti
zalijepiti mark
zalijevanje
zalijevati
žalim
žalimo
zalisci
zaliske
zalistak
zalistak (srce)
žalitelj
zaliti
žaliti se
žaljenje
zaljev
Zaljevske zemlje
zaljubi se
zaljubiti se
zaljubljen
zaljubljen čovjek
zaljubljen pogled
zaljubljeni
zaljubljenici
zaljubljiv
zaljuljati
zaljuljati se
žaloban
zalog
zaloga
zalogaj
žalosna
žalosna vrba
žalosne
žalosno
žalosnu
žalost
žalostan
žalostiti se
žalostiv
založiti
založiti se
založnica
založno pravo
zaluditi
zaluđivati
zaludu
zalupila
zalupiti
zalutao
zalutati
zamagliti
zamagliti se
zamagljen
zamagljenost
zamah
zamah krilima
zamahnuti
zamahu
zamak
zamaram
zamarati
zamašan
zamašnjak
zamastiti
zamazan
zamazati
zamazati se
Zambija
zametak
zametnu
zametnuti
zamijeni
zamijeni vremenske zone
zamijenite
zamijeniti
zamijenjen
zamijesiti
zamisao
zamisliti
zamisliti stvarnim
zamisliv
zamišljati
zamišljati što
zamišljen
zamišljeno putovanje
zamišljenost
zamjedbena nagluhost
zamjena
zamjena freona
zamjene
zamjeni
zamjenica
zamjenički
zamjenik
zamjenik načelnika stožera
zamjenik predsjednika parlamenta
zamjenik zapovjedajućeg časnika
zamjenik zapovjednika
zamjenjivanje
zamjenjivati
zamjenjuje
zamjenljivi blok
zamjenska
zamjenska datoteka
zamjenska kazna
zamjenska majka
zamjenska potvrda o prometu robe
zamjenska vrijednost
zamjenske radne tvari
zamjenski
zamjenski dijelovi
zamjenski dijelovi koji se šalju s opremom
zamjenski materijali
zamjenski proizvod
zamjenski štap
zamjenski tekst
zamjenski znak
zamjensko gorivo
zamjenu
zamjerati
zamjerka
zamjetljiv
zamjetni
zamjetnim
zamka
zamka bijede
zamka siromaštva
zamočiti
zamolba
zamolili
zamoliti
zamor
zamor materijala
zamorac
zamoran
zamoren
zamoreni
zamoriti
zamoriti se
zamorna šetnja
zamorne pukotine
zamorno putovanje
zamotati
zamotati se
zamotuljak
zamračen
zamračenje
zamračiti
zamračivanje
zamrljan
zamrljanost
zamrljati
zamršen
zamršen položaj
zamršeno klube
zamršeno pitanje
zamrsiti
zamrsiti se
zamrzavanje
zamrzavanje cijena
zamrzavanje plaća
zamrznut
zamrznuti
zamrznuti se
zamućen
zamućenost
zamuckivalo
zamuckivanje
zamutiti
zamutiti oči
zanat
zanata
zanatlija
zanatskih radionica
žandar
zanemaren
zanemarenost
zanemariti
zanemariv
zanemarivati dijete
zanesen
zanesenjak
zanesenost
zanijemio
zanijeti
zanijeti se
zanimalo
zanimanje
zanimanje za
zanimanju
zanimati
zanimljiv
zanimljiva vijest
zanimljivih
zanimljivo
zanimljivom
zanimljivost
zanoktica
zanos
zanosan
zanošenje
zanovijetalo
žanr
žanrovi
žanrovsko
zao
zaobići
zaobilazan
zaobilaženje
zaobilazi
zaobilaziti
zaobilaziti se
zaobilazni put
zaobljen
zaodjenuti
žaoka
zaokrenuti
zaokret
zaokruženi iznos
zaokružiti
zaokruživanje
zaokruživanje iznosa
zaokupiti
zaokupljen
zaokupljen mislima
zaokupljenih
zaostajanje u školi
zaostajati
zaostala materija
zaostali
zaostali nalozi
zaostalost
zaostao
zaostatak
zaostatak pesticida
zaostati
zaoštren
zaoštriti
zaova
Zapad
zapadna
zapadna Afrika
zapadna Europa
Zapadna Hrvatska
Zapadna Sahara
Zapadna Samoa
Zapadna Trakija
zapadne države
zapadni
Zapadni Irian
Zapadni Midlands
zapadni vjetar
zapadno
Zapadno od Velikoga Belta
zapadnoj
zapadnom
zapaliti
zapaliti se
zapaliti vatru
zapaljen
zapaljenje
zapaljeno
zapaljiv
zapaljive
zapaljivi proizvod
zapaljivim
zapaljivo oružje
zapamti
zapamtiti
zapanjen
zapanjenost
zapanjiti
zapanjujući
zapapren
zapažanje
zapaziti
zapečaćen
zapečatiti
zaperak
zapetljan
zapetljati
zapinjač
zapinjanje vorteksa
zapirač
zapis
zapisati
zapisivanje
zapisivanje podataka
zapisničar
zapisnički stol
zapisnik
zapjenušana
zaplašiti
zaplavljeni
zaplavu
zaplesti
zaplet
zapletati
zapletenost
zaplijeniti
zaplitati
zapljena
zapljuskivanje
zapljuskivati
zaplovite
započele
započet
započeti
započeti danom potpisivanja
započeti disku
započeti konzultacije
započeti pregovore
započeti razgovor
započeti razgovore
započeti s primjenom
započinjanje djelovanja
započinjanje poslovanja
započinjati
započinje
započne
započni
zaponac
zapor
zaporni ventil
zaporni zasun
zaposjedanje
zaposjednutost prostora
zaposjesti
zaposlen
zaposlene
zaposlene osobe
zaposlenici
zaposlenih
zaposlenik
zaposlenik u državnoj i javnoj upravi
zaposlenik u osiguranju
zaposlenika
zaposlenike
zaposlenima
zaposlenja
zaposlenje
zaposlenje s punim radnim vremenom
zaposlenje sa skraćenim radnim vremenom
zaposlenje uz skraćeno radno vrijeme
zaposlenost
zaposlenosti
zaposliti
zaposliti se
zapošljava
zapošljavaju
zapošljavanje
zapošljavanje hendikepiranih osoba
zapošljavanjem
zapošljavati
zapošljavati se
zapostavljeno područje
zapostavljeno poljoprivredno područje
zapovijed
zapovijedan
zapovijedati
zapovijest
zapovjedni
zapovjedni način
zapovjednički
zapovjednički most
zapovjednik
zapovjednik borbene grupe
zapovjednik broda
zapovjednik odreda
zapovjednik policije
zapovjednik sektora
zapovjedništvo
zaprašiti
zaprega
zapreka
zapremina
zapremina u jar
zapreminski
zaprepaštenje
zaprepaštenost
zaprepastio
zaprepastiti
zaprljanje
zaprljati
zaprljati se
zaprositi
zapučak
zapuh
zapušač
zapušiti
zapušten
zapuštenost
zaputili
žar
žarač
zaraćena strana
zaračunata premija
zaračunavanje
zarada
zarade
zarađen
zarađeni udio u imovini
zarađeni udio ugovora u imovini
zaraditi
zarađivati
zarastao
zarasti
zaravan
zaravnati
zaraza
zarazan
zaražen
zaražen klicama
zaraženost
zaraziti
zaraziti (se)
zarazna bolest
zarazna bolest burze
zarazna klica
zarđalost
zarđao
zarđati
žarenja
žarenje
zarez
zarez (,)
zarezati
zarezivanje
zarezivati
žargon
žargonski
zaribati
žarišne antropozoonoze
žarište
žarište bolesti
zariti
žarki
žarkih
žarko željeti
žarni
zarobiti
zarobljavanje
zarobljen
zarobljenik
zaroniti
zarubiti
zarubljen
zaručiti
zaručiti se
zaručniku
zaruka
zaruke
zarumenjeti lice
zasađena šuma
zasaditi
zasađivanje
zasađivati
zaseban
zasebna jedinica
zasebni
zasebno
zasebnom
zaselaka
zaseoci
zasićen
zasićena
zasićene masnoće
zasićeni
zasićenja
zasićenje
zasićenost
zasićivanje
zasićivati
zasigurno
zasijati
zasijecati
zašiljen
zašiljeni vrh
zašiljiti
zasititi
zasititi se
zašivati
zasjeda
zasjedanja
zasjedanje
zasjedati
zasjeka
zasjenčati
zasjeniti
zasjenjen
zasjenjenje
zaslađena kaša od kuhanih jabuka
zasladiti
zaslađivanje vina
zaslon
zaslona
zasloni
zaslonska ploča
zaslonski prikaz
ZaslonskiOpis
zaslonu
zasluga
zaslužan
zaslužena kazna
zasluženi
zaslužiti
zaslužuje
zasniva
zasnivanje klastera
zasnivati se
zasnivati se na
zasnovati
zaspao
zastajati
zastanak
zastara
zastara izvršenja kazne
zastara vođenja postupka
zastario
zastarjelost
zastati
zastava
zastava mira
zastava na pola koplja
zastava od koje postoji samo jedan primjerak
zastava pogodnosti
zastava Sjedinjenih Američkih Država
zastava trgovačke mornarice
zastava tvrtke
zastava zaobljenog, odnosno valovitog ruba na vijo
zastava zemlje domaćina koja se ističe na brodu u
zastave
zastavica
zastavica ili plamenac na konjaničkom ili viteškom
zastavica prosljeđivanja
zastavna straža
zastavna traka
zastavna vrpca
zastavni časnik
zastavni sošnjak
zastavnik
zaštićen
zaštićen od pisanja
zaštićen od prskanja
zaštićena
zaštićena područja
zaštićena šuma
zaštićena vrsta
zaštićeni
zaštićeno ime
zaštićeno od bombi
zaštićeno područje
zaštićenom
zastirač
zaštita
zaštita biljnoga svijeta
zaštita dioničara
zaštita djeteta
zaštita flore i faune
zaštita izvora
zaštita komunikacija
Zaštita krajobraza
zaštita krajolika
zaštita kulturne baštine
zaštita ljudi
zaštita manjina
Zaštita materijala od korozije
zaštita metala od korozije
zaštita miokarda
zaštita obale
zaštita obitelji
zaštita od atmosferskog utjecaja
zaštita od buke
zaštita od čitanja
zaštita od erozije
zaštita od korozije
zaštita od poplava
zaštita od prenapona
zaštita od radioaktivnoga zračenja
zaštita od smetnji
zaštita od upisivanja
Zaštita okoliša
zaštita podataka
zaštita podzemne vode
zaštita potrošača
zaštita prava vlasništva
zaštita prirode
zaštita prirodnih izvora
zaštita privatnosti
zaštita prostora
zaštita putnih isprava
zaštita ribljega fonda
zaštita rukovatelja
zaštita sloboda
zaštita šume
zaštita tla
zaštita tla od erozije
zaštita tržišta
zaštita ulaganja
zaštita ulagatelja
zaštita usjeva
zaštita voda
zaštita vodonosnika
zaštita zdravlja na radu
zaštita životinja
zaštita životinjskoga svijeta
zaštitarstvo
zaštite
zaštite okoliša
zaštiti
zaštiti omotom
zaštititi
zaštitna carina
zaštitna cijena
zaštitna klauzula
zaštitna maska
zaštitna mjera
zaštitna oprema
zaštitna presvlaka
zaštitna rešetka
zaštitna rješenja
zaštitna vrata
zaštitna zastava
zaštitne
zaštitni
zaštitni faktori
zaštitni gas
zaštitni omot
zaštitni pokrov paradne zastave
zaštitni rukav
zaštitni žig
zaštitni znak
zaštitni znakovi
zaštitnica
zaštitnički
zaštitnik
zaštitnim znacima
zaštitnim znakom
zaštitno komutiranje
zaštitno odijelo
zaštitno pismo
zaštitno polje
zaštitom
zaštitu
zašto
zastoj
zastoj papira
zastoj rasta
zastoj u prometu
zastor
zastorima
zastranjivanje
zastrašiti
zastrašivanje
zastrašujući
zastrte
zastrti
zastupanje
zastupanje radnika
zastupati
zastupati nekog
zastupljenost elemenata
zastupnici Europskoga parlamenta
zastupnička naknada
zastupnički imunitet
zastupnički zamjenik
zastupničko mjesto
zastupničko pitanje
zastupnik
zastupnik u Europskom parlamentu
zastupstvo
zastupstvo u inozemstvu
zasun
zasuti
zasuti pijeskom
zasuti prahom
zasvođen
zasvoditi
zatajenje jetre
zatajiti
zatajivanje
zatamnjenje
zataškati
zateći
zatega
zategnut
zategnuti
zategnuti se
zategnutost
zatezač
zatezač remena
zatezanje
zatezati
zatezni elementi
zatezni uređaj
zatiljak
zatim
zatišje
zatisnuti
zato
zato što
zaton
zatonima
zatr gasom
zatražena mjera
zatražite
zatražiti
zatražiti dokaze
zatražiti izmjenu
zatražiti minutu
zatražiti pomoć
zatražiti radi
zatreperiti
zatresti
zatrovati
zatrpan
zatrpan snijeg
zatrpan snijegom
zatrpati
zatrpavanje
zaturiti
zaturiti se
zatvarač
zatvarač kontakata
zatvarači
Zatvaračke algebre
Zatvaraj vrata
zatvaranje
zatvaranje računa
zatvor
zatvor kapke
zatvor kukicom
zatvor prolaz
zatvoren
zatvoren rezom
zatvoren u kavez
zatvoren u tamnici
zatvorena
zatvoreni
zatvoreni automobil
zatvoreni bazen
zatvoreni klip
zatvoreni prolaz
zatvoreni sustavi proizvodnje
zatvoreni vijak
zatvorenik
zatvorenike
zatvorenim
zatvoreno
zatvorenoj
zatvori
zatvorite vrata
zatvoriti
zatvoriti prolaz na mreži blokiranjem
zatvoriti se
zatvoriti stoku u tor
zatvoriti u tamnicu
zatvorska ćelija
zatvorska uprava
zatvorski sustav
zatvorsko osoblje
zatvoru
zaudarati
zaurlati
zauške
zaušnici
zaušnjaci
zaustaviti
zaustaviti igru
zaustaviti loptu
zaustaviti sat
zaustaviti se
zaustaviti vjetrom
zaustavlja
zaustavljački
zaustavljanje
zaustavljanje igre
zaustavljen
zaustavljena
zaustavna moć iona
zauvijek
zauzdati
zauzeće
zauzeli
zauzeše
zauzet
zauzeta linija
zauzeti
zauzeti položaj
zauzeti se
zauzeti se za koga
zauzeti stav
zauzetih
zauzeto
zauzetost
zauzevši ponovno
zauzimanje
zauzimanje za
zauzimati
zauzimati se
zavada
zavaliti
zavarati
zavaravanje
zavaravati koga
zavaravati se
zavaren
zavareni spoj
zavarenih
zavarit sučeli
zavariti
zavarivač
zavarivanja
zavarivanje
zavarljivost
zaveden
zaveslaj
zavesti
zavezati oči
zavežljaj
zavičaj
zavičajni
zavidan
zavidjeti
zavidljiv
zavidnom
zavijanje
zavijanje (psa)
zavijanje bure
zavijati
zaviještanje
zaviještati
zavijutak
zavirite
zavisan
zavise
zavisi
zavisiti
zavisna stopa odustajanja
zavisna stopa smrtnosti
zavisno složena rečenica
zavisnost
zavist
zaviti
zaviti u maglu
zavjera
zavjesa
zavjese
zavješeni most
zavjet
zavjeti
zavjetna zastavica
zavjetovati se
zavjetrina
zavjetrinska ciklogeneza
zavlačiti
zavod
Zavod za ispitivanje kvalitete robe
Zavod za mjere i dragocjene kovine
Zavod za socijalno osiguranje
Zavod za standardizaciju
Zavod za statistiku
Zavod za zapošljavanje
Zavod za zaštitu zdravlja
zavoda
zavođenje
zavoditi
zavodnica
zavoj
zavoj na cesti
zavoj rijeke
zavojak
zavojit
zavojit nalije
zavojito kretanje
zavojni oblik
zavojnica
zavojnice
zavoljeli
zavrijediti
zavrnut u lije
zavrnuti
zavrnuti vrat
završan
završavanje
završavati
završeci
završen
završena
završene
završenost
završetak
završetak igre
završetak nečega
završetak utakmice
završetka
završimo
završiti
završiti program
završiti se
završna dionica
završna dionica puta
završna kartica
završna montaža
završna oznaka
završna riječ
završna traka
završne
završne odredbe
završni
Završni akt
Završni proizvodi glikozilacije
završni račun
završni slog
završni troškovi
završni udio u dobiti
završnica
završno
završno izviješće
završno puhanje
završnog
završnom
završnome
zavrtanj
zavrtanje
zavrtati
zavrtjeti
zažaliti
zažariti
zažarivanje
zazidati
zazidati otvor
zazirati
zbaciti
zbacivanje
žbica
zbijanja
zbijanje
zbijen
zbijena
zbijeni mlaz
zbijeno
zbijeno omatanje
zbijenost
zbijenost tla
zbilja
zbiljno
zbiljom
zbiljski
zbilo
zbir
zbir bodova
zbirka
zbirka lutaka
zbirka poštanskih maraka
zbirka rasprava
zbirke
zbirku
zbirni
zbirnice
zbiti
zbiti se
zbivanja u školi
zbivanje
zbivati
zbivati se
zbliženje
zbog
zbog čega
zbog izvanrednih okolnosti
zbog toga
zbogom
Zbogom!
zbor
Zbor narodne garde
zborište
zbornica
zbornik
zbornik radova s konferencije
zbornik zakona
zborniku
zborno mjesto
zborno područje
zborovi
zborski
zborsko
zbrajalo
zbrajanje
zbrinjavanje industrijskog otpada
zbrinut
zbrisati
zbrka
zbrkan
zbrkati
zbroj
zbroj bodova
zbrojiti
zbrojni
zbuk
žbuka
žbukati
žbun
zbuniti
žbunje
zbunjen
zbunjen zbog
zbunjeni
zbunjenost
zbunjivati
zbunjujući
zdanju
zdenac
zdepast
zdepasta nakaza
žderonja
zdjela
zdjelica
zdjelica vage
ždral
ždralinjak
zdrav
zdrav razum
zdrava
zdrava osoba
zdravica
zdravim
zdravlja
zdravlje
zdravlje stada
zdravlje životinja
zdravlju
zdravo
zdravo stanje
zdravog
zdravorazumsko zaključivanje
zdravstevna kultura
zdravstva
zdravstvena
zdravstvena iskaznica
zdravstvena politika
zdravstvena pomoć
zdravstvena ponašanja
zdravstvena skrb
zdravstvena služba
zdravstvena statistika
zdravstvena svjedodžba
zdravstvena ustanova
zdravstvena zaštita
zdravstvene
zdravstvene prilike
zdravstveni
zdravstveni djelatnik
zdravstveni izdatak
zdravstveni podaci
zdravstveni pregled
zdravstveni rizik
zdravstveni sustav
zdravstveni učinci
zdravstvenim
zdravstveno
zdravstveno obrazovanje
zdravstveno osiguranje
zdravstveno stanje
zdravstveno zakonodavstvo
zdravstvenog
zdravstvenog osiguranja
zdravstvenog pregleda
zdravstvo
ždrijebanje
ždrijebati
ždrijebe
ždrijebom
ždrijela
ždrijelo
zdrobiti
združen
združena humanitarna komisija
združena komisija
združena vojna komisija
združenje
združiti
združiti se
zearalenon
zeba (ptica)
zebra
zebre
zec
zečeva
zečeve
zečevi
žeđ
žedan
Zeeland
zefir
zefir (tkanina)
želatina
žele
želeći
zelen
zelena
zelena galica
zelena krma
zelena masa
zelena metvica
zelena paprika
zelena površina
zelena salata
zelena žuna
zelenaš
zelenaš kamate
zelenaški
zelenaštvo
zelene
zeleni guilloche uzorak
zelenih
zelenilo
zeleniš
zeleniti se
zelenje
zelenkast
zeleno
zelenom
zelenožut
želi
želim promijeniti novac
želimo
želio
želite
želja
želja za jačanjem veza
željama
željan
zelje
željen
željene
željeni
željeni cilj
željenog
željeti
željezan
željezara
željezarija
željezna roba
željezna rudača
željezni
željezni i čelični proizvod
željezni kamen
željezni karbonat
željezni proizvod
željeznica
željeznice
željeznička industrija
željeznička infrastruktura
željeznička istovarna postaja
željeznička kompanija
željeznička mreža
željeznička pristojba
Željeznička pruga
željeznička stanica
željeznička utovarna postaja
željeznički
željeznički i kombinirani promet
željeznički pravac
željeznički prijevoz
željeznički promet
željezničkog
željeznog
željezo
željezo u šipkama
želju
želuca
želudac
želudac (ptice)
želudačni
zemalja
zemaljska kugla
zemaljske boje
zemaljski
zemaljsko osoblje
zemička
zemlja
zemlja članica
zemlja davatelj
zemlja domaćin
zemlja domaćin u pitanju
zemlja gdje je potvrda izdana
zemlja i stijene
zemlja izdavanja
zemlja izvoznica
zemlja kandidatkinja
zemlja kandidatkinja za pristup Europskoj uniji
zemlja kremenja
zemlja lavova
zemlja osnivanja
Zemlja porijekla
zemlja proizvoda
Zemlja proizvodnje
zemlja provoza
zemlja uvoznica
zemljak
zemljama
zemljana
zemljani radovi
zemljani vrč
zemljanih
zemljano posuđe
zemlja-zrak
zemlje
zemlje AAMS-a
zemlje ACP-a
zemlje Andske skupine
zemlje Anzusa
zemlje APEC-a
zemlje Arapske lige
zemlje Arapskoga zajedničkoga tržišta
zemlje Aseana
zemlje Beneluksa
zemlje CACM-a
zemlje CAEEU
zemlje Caricoma
zemlje CCAM-a
zemlje CEAO-a
zemlje CMEA-a
zemlje EFTA-e
zemlje EZ-a
zemlje GCC-a
zemlje Istočnoga bloka
zemlje Jugoistočne Europe
zemlje kandidati za pristup Europskoj uniji
zemlje LAES-a
zemlje LAFTA-e
zemlje Mercosura
zemlje na jugu
zemlje NATO-a
zemlje Nordijskoga vijeća
zemlje OAS-a
zemlje OCAS-a
zemlje OECD-a
zemlje OPEC-a
zemlje regije
zemlje u razvoju
zemlje u susjedstvu
zemlje Ujedinjenih Arapskih Emirata
zemlje Varšavskoga pakta
zemlje Vijeća Europe
zemlje Višegradske skupine
zemlje WAEMU-a
zemlje WEU
zemlje ZND-a
zemlji
zemljin
zemljina kugla
zemljina lopta
zemljišna banka
zemljišna čestica
zemljišna reforma
zemljišna zakupnina
zemljišne knjige
zemljišni zakup
zemljište
zemljište na ugaru
zemljište sa zgradama
zemljopis
zemljopisa
zemljopisna imena
zemljopisna karta
zemljopisna oznaka
zemljopisni
zemljopisni razmještaj
zemljopisno
zemljopisno podrijetlo
zemljopisnog
zemljopisu
zemljoposjedi
zemljoposjednički sustav
zemljoradnica
zemljoradnici
zemljoradnički
zemljoradnik
zemljoradnja
zemljotres
zemljovid
zemljovlasnik
zemlju
zemni
zemni ostaci
zemni plin
zemunica
žena
žena sokol
ženama
žene
Ženeva
Ženevska konvencija
ženidba
ženik
ženina/muževljeva obitelj
zenit
ženiti se
zenitni
ženka
ženka jelena
ženka kunića
ženka zeca
ženska
ženska duša
ženska gornja haljina
ženska košulja
ženska osoba
ženska prava
ženske najlonke
ženski
ženski manastir
ženski pojas
ženski pokret
ženski rod
ženski samostan
ženski šešir
ženski šeširi
ženski spol
žensko
žensko pismo
žensko sedlo
ženskog roda
ženskog spola
žensku
ženstven
ženstvenost
zeolit
zeolit klinoptilolit
zeoliti
zeolitni tuf-klinoptololit
zeolitski tuf
žeravica
zerdav
žestina
žestok
žestok udarac
žestoki
žestoko alkoholno piće
žestoko udariti
zet
zeta
zeta funkcija
žetelac
žetelica
žeti
žetoni
žetva
žetvenim
žetvi
žetvu
žezlo
žgadija
zgaditi
zgaditi se nad čim
zgazi
zgazit
zgaziti
zgib
zglavak
zglob
zglob šake
zglobna čahura
zglobni
zglobovi
zgnječiti
zgoda
zgodan
zgoditak
zgodna
zgrabiti
zgrada
zgrada na aerodromu
zgrada suda
zgrada za konje
zgrade
zgradi
zgradom
zgranuti
zgrčiti se
zgriješiti
zgrnuti
zgroziti se
zgrtanje
zgrtati
zgrudati se
zgrušati se
zgrušavanja
zgrušavanje
zguljivanje
zgura
zgušnjavati se
zgusnuti se
žica
žica (rude)
žica mreže
žica za čitanje
žičan
žičana četka
žičana košara za otpatke
žičana mreža
žičana ograda
žičana rešetka
žičana željeznica
žičani
žičani okvir
žičani otpornik
žičano uže
žičano vratilo
žičara
žični
zid
židak
zidana ograda
zidana vrtna ograda
zidani ormar
zidanje ciglom
zidar
zidarski zanat
zidarstvo
zidati
zidina
zidinama
zidine
zidna ploča
zidne novine
zidni
Židov
zidove
zidovi
Židovka
židovski
židovski jezik
žig
žig na uhu
žigolo
žigosati
zijev
zijevanje
zijevati
žila
žilast
žilav
žilavost
žilet
žilica
zima
Zimbabve
zime
zimi
zimice
zimovati
zimovka
zimska
zimska buča
zimska salata
zimske
zimski
zimski praznici
zimski san
zimski školski praznici
zimski sportovi
zimsko doba
zimu
zimzelen
zimzelene
zink
zinuvši
žir
žira
žirafa
žir-cijev
žiri
žiroplan
žitarica
žitaricama
žitarice
žitelja
žitelji
žitkost
žitne pahuljice
žitnica
žitnih
žito
žito za mljevenje
živ
živ i zdrav
živ promet
živa
živa biljka
živa ograda
živa perad
živa slika
živa životinja
živac
živad
živahan
živahno
živahnost
živčan
živčani
živčani čvor
živčani napadaj
živčani slom
živčani sustav
živčanih
živčanim
živčanog
živčano-mišićna
žive
žive životinje
živežne namirnice
živi
živi inventar
živi jezik
živi pijesak
živica
živim
živin preparat
živina
Živio
živio!
živjeli
živjelo
živjeti
živjeti na otoku
živjeti na selu
živjeti u slozi
živjeti zajedno
živo prikazivanje
živo sjećanje
živo vapno
živoga
živopisan
živost
život
život u oceanu
života
životima
životinja
životinja bez rogova
životinja za klanje
životinje
životinjska bjelančevina
životinjska koža
životinjska kuga
životinjska leukoza
životinjska mast
životinjska tuberkuloza
životinjski
životinjski fond
životinjski rezervoari
životinjski svijet
životinjski vosak
životinjskih
životinjsko truplo
životinjsko ulje
životna povijest
životna snaga
životna voda
životne
životne prilike
životne snage
životni
životni ciljevi
životni događaji
životni standard
životni vijek
životni vijek konstrukcije
životno
životno osiguranje
životno zadovoljstvo
životnost
životopis
životopisac
životu
živućeg
žiža
zjapiti
zjapljenje
zjenica
zla
zla namjera
zla sudbina
zla žena
zlata
zlatan
zlatar
zlatarne
zlatarstva
zlatast
zlatna medalja
zlatna poluga
zlatna ribica
zlatna sredina
zlatna svadba
zlatne
zlatne boje
zlatni
zlatni dečki
zlatni grah
zlatni standard
zlatnih
zlatnik
zlatnika
zlatno
zlatno oko
zlatnodevizni standard
zlatnog
zlatnu
zlato
zlatonosan
žlica
žlica za cipele
žlica za juhu
žličasto svrdlo
žličica za čaj
žlijeb
žlijebi
žlijezda
žlijezde
žljezdane strukture
zlo
zloba
zloban
zlobna primjedba
zlobna satira
zlobnost
zločest
zločin
zločin protiv čovječnosti
zločin protiv imovine
zločin protiv osoba
zločinac
zločinački
zločinima
zloćudan
zloglasni dio grada
zlokoban
zlokoban krik
zlokoban zvuk
zlonamjeran
zlonamjernost
zlopamtilo
zloporaba
zloraba
zlorabiti nečiju dobrotu
zloslutan
zlosretan
zlostavljana
zlostavljanje
zlostavljati
zlotvor
zlouporaba
zlouporaba prekurzora
zlouporaba prekurzora za nešto
zlouporaba vladajućeg položaja
zloupotreba
zloupotreba oglašavanja
zloupotreba ovlasti
zloupotreba povjerenja
zloupotreba povlaštenih informacija u prometu vrij
zloupotreba prava
zloupotrijebiti
zlovolja
zlovoljan
zlu kob
zlurad
zmaj
zmajev rep
zmajeve
zmajevi
zmija
zmija otrovnica
zmije
zmijske
zmijski
žmiriti
žmirkati
žmirkav
žmirkava svjetlost
zna
značaj
značaja
značajan
značajka
značajkama
značajke
značajki
značajna
značajna osoba
značajni
značajni napori
značajnija
značajnim
značajno
značajnost
značaju
značenja
značenje
značenjske prakse
značenju
znaci
značilo
značiti
značka
značka oblika poput ruže
značka specijalnog oblika
znaju
znak
znak časti
znak munje
znak na uzbunu
znak opasnosti
znak paragrafa
znak pitanja
znak praznine
znak prekida
znak raspoznavanja
znak rukom
znak suglasnosti EZ
znak za str (i)
znaka
znakova
znakove
znakovi
znakovni
znalac
znalački
znam
znamenit
znamenita
znamenitost
znamenitosti
znamenje
znamenka
znanja
znanje
znanje i iskustvo
Znanje kao dimenzija imidža
znanje unaprijed
znanjem
znanost
znanost o upravi
znanost života
znanosti
znanstven
znanstvena
znanstvena baština RH
znanstvena infrastruktura
znanstvena istraživanja
znanstvena knjižnica
znanstvena metoda
znanstvena područja
znanstvena prevara
znanstvena razmjena
znanstvena spoznaja
znanstvena suradnja
znanstvene
znanstvene i tehničke informacije
znanstvene informacije
znanstvene metode
znanstveni
znanstveni napredak
znanstveni odbor EZ-a
znanstveni opis
znanstveni podmladak
znanstveni skup
znanstvenici
znanstvenik
znanstvenim
znanstveno
znanstveno istraživanje
znanstveno novinarstvo
znanstveno obrazovanje
znanstveno računanje
znanstvenog
znanstvenoistraživačka čestitost
znanstvenoj fantastici
znanstveno-tehnološka revolucija
znanstveno-tehnološki identitet
znanstvenu
znao
znaš
znatan
znati
znatiželja
znatiželjan
znatiželjnika
znatno
znatno ispod
znoj
znojenje
znojiti se
zob
zobena kaša
zobeno brašno
zobnica
zodijački
zodijak
zona
zona gađanja
zona kugle
zona mira
zona napada
zona razdvajanja
zona serviranja
zona slobodnog bacanja
zona tri poena
zona za zamjenu
zone
zoniranje
zonska obrana
zonski
zonski presing
zonsko bušenje
zooarheologija
zoolog
zoologija
zoološki
zoološki vrt
zoonoza
zoonoze
zoophilia
zootehnika
zora
zorno prikazati
zov
zova
zovem se
zovite
zovu
zračan
zračenje
zračenje neba
zrači
zračiti
zračna baza
zračna cijev
zračna elisa
zračna jama
zračna jezgra
zračna kabotaža
zračna kompanija
zračna lađa
zračna linija
zračna luka
zračna nepropusnost
Zračna onečišćenja
zračna pošta
zračna praznina
zračna pumpa
zračna rupa
zračna struja
zračne luke
zračne vježbe
zračni
zračni balon
zračni čep
zračni cjevovod
zračni desant
zračni gusar
zračni hladnjak
zračni jastuk
zračni kanal
zračni kanali
zračni kist
zračni madrac
zračni napa
zračni navigacijski sustav
zračni omotač
zračni pištolj
zračni prijevoz
zračni promet
zračni propust
zračni prostor
zračni put
zračni regulacijski ventil
zračni šmrk
zračni ventil
zračni vijak
zračni vrtlog
zračni zazor
zračnih
zračno hlađenja
zračno ležiš
zračno nepropusno
zračno pravo
zračno sušenje
zračno uporište
zračnog
zračnoj luci
zrak
zrak za puhanje
zraka
zrake
zrakom
zrakom hlađen
zrakomjer
zrakoplov
zrakoplovac
zrakoplove
zrakoplovna flota
zrakoplovna industrija
Zrakoplovna luka
Zrakoplovna prijevozna sredstva
zrakoplovna služba
zrakoplovna zastava
zrakoplovni
zrakoplovni časnik za vezu
zrakoplovni miting
zrakoplovno nazivlje
zrakoplovstvo
zrakovod
zrcaljenje
zrcalna naknada
zrcalna slika
zrcalne
zrcalne margine
zrcalo
zrele žene
zreli
zrelo doba
zrelost
zreo
zreti
zrikav
zrikavac
zrikavaca
zrikavost
zrio
zrna
zrnast
zrnat
zrnate kulture
zrnati materijali
zrnatost
zrnce
zrno
zrno graška
zrno ikre
zrno ogrlice
zrno sačme
zrno soje
žrtva
žrtve
žrtvenik
žrtvovanje
žrtvovati
žrvanj
zub
zub kutnjak
zubac
zubac kotača
zubac testere
zubar
zubarske
zubarski
zubarstvo
zubat
zubatac
zubi
zubna plomba
zubni
zubni kamenac
zubni karijes
zubni ljekar
zubnih
zubnim
zubnom
zubobolja
žubor
žuborenje
žuboriti
žuč
žućkast
Zuckermanovi funktori
žučljiv
žučna kesica
žučni
žučni mjehur
žučnjak
žučnost
žuditi
žuditi za nečim
žudjeti
žudjeti za kim
žudnja
zuj
zujalica
zujanje
zujanje metaka
zujanje u uhu
zujati
žulj
zulufi
zuluma
žumance
zumer
zumiranje
zumirati
žuna
župa
župan
županija
županije
županijske skupštine
županijskih
zupčanica
zupčanici
zupčanik
zupčanik s uvojnicom
zupčast
zupčasti međuprijenos
zupčasti rez
zupčasti točak
župe
župljani
župljanin
župljanka
župna knjiga
župne
župni
župni dvor
župnik
župnoj
župu
žuran hod
žurba
žurbe
žuriti
žuriti (sat)
žuriti se
žurnal
žurne
žurno
žurnost
žustar
žut
žut kao šafran
žuta boja
žuta mrlja
žuti
žuti karton
žutica
žutice vinove loze
žutikovina
žutilovka
žuto usijanje
žutocrvene boje
žutokljuna galica
žutosmeđ
žutu
žvakaća guma
žvakanje
žvakati
žvale
zvan
zvani
zvanje
zvanje svećenika
zvanje u financijskoj struci
zvanoj
zvanom
zvanu
zvao
zvati
zvati minutu odmora
zvečanje
zvečarka
zvečka
zveckanje
zveckati
zvekan
zveket
zveketanje
zvijer
zvijezda
zvijezda vodilja
zvijezde
zvijezdu
zviždaljka
zviždanje
zviždati
zvižduk
zvjerinjak
zvjerokradica
zvjerstva
zvjerstvo
zvjezdan
zvjezdane atmosfere
zvjezdani
zvjezdani vjetar
zvjezdarnica
zvjezdica
zvonara
zvonast
zvonasta matica
zvonasti ventil
zvonce
zvončić
zvončići
zvoni
zvonici
zvonik
zvoniti
zvonjava
zvonjenje
zvonjenje zvona
zvono
zvono na vratima
zvono za uzbunu
zvonolika
zvrčka
zvrk
zvučan
zvučanje
zvučati
zvuci
zvučna izolacija
zvučna komora
zvučna kutija
zvučni
Zvučni arhiv
zvučni efekti
zvučni film
zvučni izolator
zvučni lokator
zvučni mjerač visine
zvučni radar
zvučni signal
zvučni treptaj
zvučni val
zvučni zapis
zvučnih
zvučnik
zvučno kino
zvučnog
zvučnom
zvučnost
zvuk
zvuk flaute
zvuk trube
zvuk u telefonskom aparatu
zvuk u telefonu
zvukovni
zvukovni objekti