vojno-obavještajni časnik

Custom Search

military information officerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. vojno istraživanje - military research
  2. vojno-obavještajni časnik - military information officer
  3. vojno osoblje - military personnel
  4. vojno zrakoplovstvo - air-force
  5. vojnopomorska zastava - ensign, war ensign

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: