vodotopljivi polimeri

Custom Search

water soluble polymersTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. vodotokova - rivers
  2. vodotopljivi polimeri - water soluble polymers
  3. vodotopljivost - hydrosolubility
  4. vodotoranj - water-tower

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: