voda za kupanje

Custom Search

bathing waterTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. voda iz vodovoda - tapwater
  2. voda stajaćica - stagnant water
  3. voda za kupanje - bathing water
  4. voda za piće - drinking water

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: