vektorski

Custom Search

vectorialTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. vektor - vector
  2. vektor analiza - vectorlyser
  3. vektor brzine - velocity
  4. vektor profita - profit vector
  5. vektore - vectors
  6. vektori - eigenvectors, vectors

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: