veksilološki

Custom Search

vexillologic, vexillologicalTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. veksil - vexillum
  2. veksilarij - vexillary
  3. veksilatrija - vexillatry, vexillolatry
  4. veksilofil - vexillophilist
  5. veksilograf - vexillographer
  6. veksiloid u obliku čunja - windcone, windsock

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: