varijacije

Custom Search

variationsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. varijabilna kamatna stopa - floating rate
  2. varijabilno - variable
  3. varijabilnost - variability
  4. varijabilnost frekvencije srca - Heart rate variability
  5. varijabilnost srčanog ritma - heart rate variability
  6. varijabla - array variable, variable

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: