valnoj duljini

Custom Search

wavelengthTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. valno multipleksiranje - wavelength division multiplexing
  2. valno opterećenje - wave load
  3. valno područje - waveband
  4. valnoj duljini - wavelength

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: