uvođenje vojnog uređenja

Custom Search

militarizationTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. uvođenja - introduce
  2. Uvođenje - Introduction, adoption, implementation, introducing, nauguration
  3. uvođenje restrukturiranja - implementation of restructuring
  4. uvođenje u dužnost novoizabranog predsje - inauguration
  5. uvođenje vojnog uređenja - militarization
  6. uvođenju - Introduction

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: