usmen

Custom Search

oral, viva voceTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. usmen - oral, viva voce
  2. usmena hrvatska književnost - oral Croatian literature
  3. usmena književnost - oral literature
  4. usmena molba - oral request
  5. usmene - oral
  6. usmeni - verbal

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: