u području svoje nadležnosti

Custom Search

in the areas within their competenceTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. u području - in the field of
  2. u području kaznenih djela - in criminal matters, towards
  3. u području njihove nadležnosti - in the areas within their competence, towards
  4. u području svoje nadležnosti - in the areas within their competence

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: