svi

Custom Search

all, everyoneTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. svi - all, everyone
  2. svi članovi - plenary
  3. svi osim časničkih činova - other ranks
  4. svi postupci protivni - any practices contrary to
  5. svi relevantni podaci - all relevant information
  6. svi rizici - all-risks

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: