sustav Ujedinjenih naroda

Custom Search

United Nations systemTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. šuštati - murmur, rustle, whisper
  2. sustav - regime, system
  3. sustav dvostruke kontrole - double-checking arrangements
  4. sustav ekobodova - system of ecopoints
  5. sustav ekološkog vrednovanja proizvoda - eco-evaluation system
  6. sustav eliminacije - elimination system

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: