stup

Custom Search

column, pier, standardTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. stup - column, pier, standard
  2. stup mreže - net post, plane
  3. stupa - mortar, plane
  4. stupac - column
  5. stupanj - degree, grade, instance, level, notch, pitch, plane, scale, stage
  6. stupanj aktivnosti - activity rate

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: