statistički podaci

Custom Search

statistical dataTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. stati - desist, stop
  2. stati na čelo - head
  3. statičan - static
  4. statička - static
  5. statički - static
  6. statičkih - static

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: