sprječava

Custom Search

preventingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. sprječava - preventing
  2. sprječavanju - prevention

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: