spojno polje

Custom Search

merge fieldTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. spojna crta - vinculum
  2. spojna područja - junction regions
  3. spojna poluga - shakle-bar
  4. spojni - binding, interjacent
  5. spojni kabel - conector cable, trunk cable, staple
  6. spojni kabl - connector cable, staple

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: