socijalne devijacije

Custom Search

social deviationsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. socijalan - social
  2. socijaldemokratska stranka - Social Democratic Party
  3. socijalist - socialist
  4. Socijalistička internacionala - Socialist International
  5. socijalistička stranka - Socialist Party
  6. socijalistički - social, socialist, socialistic, socijalistic

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: