snošljivo

Custom Search

tolerableTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. snosi - bear
  2. snositi trošak - defray
  3. snošljiv - possible
  4. snošljivo - tolerable
  5. snošljivosti - tolerance

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: