slomljeno

Custom Search

brokenTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. slomljen - broken, broken-down
  2. slomljeno - broken

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: