skupno pismo

Custom Search

mail merge, mailingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. skupna stopa - aggregate rate
  2. skupne tabele - related tables
  3. skupne tablice - aggregate
  4. skupni - collective, omnibus, promiscuous
  5. skupni iznos šteta - aggregate claim amount
  6. skupni prijenos - bulk transfer

Enter CommentPrevously posted comments:

antonija, (12.01.2010)
kako pisati pismo

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: