skupne tabele

Custom Search

related tablesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. skupna stopa - aggregate rate
  2. skupne tabele - related tables
  3. skupne tablice - aggregate
  4. skupni - collective, omnibus, promiscuous
  5. skupni iznos šteta - aggregate claim amount
  6. skupni prijenos - bulk transfer

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: