skorašnji

Custom Search

last, late, new, recentTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. skorašnja aktuarska korespodencija - recent actuarial correspondence
  2. skorašnji - last, late, new, recent

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: