sklanjanje

Custom Search

removalTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. sklanjanje - removal
  2. sklanjati - inflect

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: