sipkav

Custom Search

mealyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. šipka - bar, beam, bullion, ingot, pig, rod, strap
  2. šipka za poravnanje - aligner bar
  3. šipkast - bar
  4. sipkav - mealy

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: