sektor gospodarstva

Custom Search

sector of the economyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. sektor - sector
  2. sektor čelika - steel sector
  3. sektor gospodarstva - sector of the economy
  4. sektora - sector
  5. sektori - departments
  6. sektorski prioriteti - sectoral priorities

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: