savija

Custom Search

curves



Također vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. savija - curves
  2. savijajuće naprezanje - bending strain
  3. savijanja - bending
  4. savijanje - bending, camber, deflecition, deflection, flexion, inflexion
  5. savijati - bend, bow, flex, flexure
  6. savijati (se) - deflect

Enter Comment



Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: