ruralni egzodus

Custom Search

rural exodusTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ruralna društva - rural society
  2. ruralna sredina - the rural environment.
  3. ruralna struktura - rural structure
  4. ruralni - rural
  5. ruralni egzodus - rural exodus
  6. ruralni prostor - rural area, rural space

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: