rječnik grobničkoga govora

Custom Search

dictionary of Grobnik speechesTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. rječica - brook
  2. rječit - copious, voluble
  3. rječitost - circumlocution, eloquence, volubility
  4. rječkanje - squabble
  5. rječnici - dictionaries
  6. rječnicima - dictionaries

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: