revizor

Custom Search

auditorTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. revizija - audit, auditing, revisal, revision
  2. revizija financijskih prognoza - revision of financial perspectives
  3. revizija sporazuma - revision of an agreement
  4. revizija Ugovora o EZ-u - revision of the EC Treaty
  5. revizija ustava - constitutional revision
  6. revizije - audits

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: