rehabilitacija glasa

Custom Search

rehabilitation of voiceTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. rehabilitacija - rehabilitation
  2. rehabilitacija glasa - rehabilitation of voice
  3. rehabilitaciji - rehabilitation
  4. rehabilitacijski - rehabilitation
  5. rehabilitacijsko - rehabilitation
  6. rehabilitaciju - rehabilitation

Enter CommentPrevously posted comments:

karolina, (08.11.2008)
molim vas, da mi navedete neke od tema koje su aktualne na net-u, a odnose se na nauku FONOPEDIJA, u okviru koje moram da se edukujem.Teme su naravno usko vezane za DEFEKTOLOGIJU.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: