reforma socijalne zaštite

Custom Search

reform of social protectionTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. reforma - reform
  2. reforma javne uprave - public administration reform
  3. reforma socijalne zaštite - reform of social protection
  4. reforma visokog obrazovanja - higher education reform
  5. reforma zajedničke agrarne politike - reform of the CAP
  6. reformacijski - Reformation

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: