razdijeliti valjak

Custom Search

split platenTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. razdijeliti - allot, apportion, disjoin, distribute, parcel, space, split, tune out
  2. razdijeliti polje - split field
  3. razdijeliti valjak - split platen
  4. razdijeljen - split
  5. razdirati - lacerate

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: