rastrgati

Custom Search

lacerate, tearTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. rastresen - absent minded
  2. rastresit - mealy
  3. rastrgati - lacerate, tear
  4. raštrkan - scattered, sparse, sporadic
  5. raštrkani podaci - sparse data
  6. rastrošnost - luxury

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: