Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

R&D procesa
R-kvadratna vrijednost
Raba
rabarbara
rabiti
rabljen
rabljena roba
rabljene gume
rabljeni proizvod
račić
račiće
racionalan
racionalizacija
Racionalizacija transporta
racionaliziranje
racionalna dijagnostika
racionalna farmakoterapija
racionalna sanacija
racionalna terapijai
racionalni
racionalnost
račun
račun dobiti i gubitka
račun poduzeća
račun premije
računa
računala
računaljka
računalna
računalna analiza slike
računalna dinamika fluida
računalna leksikografija
računalna lingvistika
računalna mehanika fluida
računalna mreža
računalna obrada slika
računalna oprema
računalna pomoć
računalne
računalne mreže
računalne rešetke (grids)
računalne simulacije
računalni
računalni centar
računalni dokument
računalni izvori informacija
računalni kriminal
računalni namjenski programi
računalni obrazac
računalni pogled izgleda
računalni pravopis
računalni program
računalni programi
računalni sustav
računalni sustavi
računalni terminal
računalno jezikoslovlje
računalno nakladništvo
računalno obraditi
računalno piratstvo
računalno potpomognuto prevođenje
računalno potpomognuto učenje jezika
računalno projektiranje
računalno upravljana proizvodnja
računalo
računalstvo u medicini
računalu
računanje
računanje u znanosti
računar
računar u radu
računarski stroj
računati
računati na
računi
računi narodnoga gospodarstva
računi narodnoga gospodarstva za poljoprivredu
računovodstvena godina
računovodstveni standardi
računovodstveni sustav
računovodstvo
računovodstvo javnih službi
računovodstvu
računovođa
računska inteligencija
računska mašina
računski
Računski sud EZ-a
račvanje
račvast
račvasti priključak
račvasti se
račvati
račvati se
račvati se u 3
račvište
Rad
rad kod kuće
rad mladeži
rad modelara
rad na crno
rad na daljinu
rad na dva radna mjesta
rad na pokretnoj traci
rad nedjeljom
rad nogu
rad ruku
rad s minama
rad s tekstom
rad u parovima
rad u smjenama
rad u teškim uvjetima
rad u vrtu
rad uz zaslon
rad žena
rada
radan
radar
radar za otkri
radarska meteorologija
radarske smet
radarski grafikon
radarsko-satelitska slika
rade
radi
radi osiguranja
radi postizanja
radi pridonošenja
radi primjene
radi prodaje
radi promicanja
radi pronalaženja rješenja
radi razvijanja
radi razvoja
radi rješavanja molbe
radi sklapanja
radi sprečavanja i kontrole
radi toga
radi uspostavljanja
radi utvrđivanja
radić
radič-divlji
radij
radija
radijacijska fotoelasticimetrija
radijalan
radijalna rješenja
radijalni tok
radijator
radije
radijska oprema
radiju
radikal
radikalan
radikali
radikalna stranka
radikalno
Radikalske polimerizacije
radilište
radilo
radimo
radin
radio
radio antena
radio-aparat
radio cijev
radio-difuzija
radio emisija
radio far
radio-izvještač
radio-kanal
radio pojačalo
radio-predaja
radio predajnik
radio relej
radio slušalica
radio stanica
radio-telefon
radio-telegrafija
radio telemetrija
radioaktivan
radioaktivne tvari
radioaktivni izljev
radioaktivni jod
radioaktivni materijal
radioaktivni otpad
radioaktivno zagađenje
radioaktivno zračenje
radioaktivnost
radioamater
radiobiologija
radioekologija
radiofrekvencijska
Radiokomunikacije
radiološki
radionica
radionicama
radionice
radionici
radionuklidi
radioprotektori
radiosenzitivnost
radiosondažna
radiostanica
radiotelekomunikacije
radiotelevizijski
radiotelevizijsko emitiranje
radioterapija
radiovalovi
radist
raditi
raditi alatom
raditi bolje
raditi pijukom
radna
radna bluza
radna datoteka
radna dozvola
radna grupa
radna knjiga
radna linija
radna memorija
radna mjesta
radna norma
radna okruženja
radna pokretljivost
radna površina
radna produktivnost
radna prostorija nastavnika
radna snaga
radna soba
radna stanica
radna staza
radna traka
radne operacije
radne snage
radne tvari
radne vrijednosti
radni
radni ciklus
radni dan
radni dio ekran
radni dio stroja
radni hod
radni kapital
radni korak
radni layer pokrića
radni list
radni ljudi
radni obujam
radni odnos
radni odnosi
radni ostatak
radni program
radni prostor
radni slojevi
radni spor
radni sto
radni takt
radni uvjeti
radni vijek
radni zadatak
radnica
radnici
radnicima
Radnička internacionala
radnička klasa
radnička populacija
radničke demonstracije
radnički pokret
radnički sindikat
radničko vijeće
radničkom
radnih
radnih operacija
radnik
radnik koji zarađuje plaću
radnik migrant
radnik s invaliditetom
radnik upućen na rad u inozemstvo
radnika
radnim
radništvo
radnja
radnja ženskih šešira
radno aktivno stanovništvo
radno iskustvo
radno mjesto
radno odijelo
radno okruženje
radno područje
radno pravo
radno sposobno stanovništvo
radno stanovništvo u poljoprivredi
radno vrijeme
radno vrijeme trgovine
radnog
radnom mjestu
radnu
rado
radom
radon
radonska anomalija u tlu
radosno pozdraviti
radost
radostan
radova
radovati se
radove
radovi
radoznalac
radoznalost
radoznao
radu
radža
rafinerija
rafiniran
rafiniranje
rafiniranje nafte
rafting
raga
ragbi
ragu s ovčetinom
rahitičan
rahitis
raj
raja
rajčica
rajčice
rajnski
rajona
rak
Rak bubrežnih stanica
Rak dojke
Rak jajnika
Rak prostate
rak rana
rak-riječni
Rak vrata maternice
raka
raketa
raketa zemlja-zemlja
raketa zemlja-zrak
raketa zrak-zrak
raketiranja
raketni
rakija
rakova
rakovica-golema
rakun
rakunica
ral
ralica
ralica za snijeg
ralo
Raman
rame
rame uz rame
ramena
ramenjača krila
ramenonošci
ramenu
rami
rampa
ran
rana
rana dijagnostika diseminacije
ranac
ranac i
Randman
randomizirani blok
rane
rang
rangiranje
rani
rani endosomi
rani komunikacijski poremećaji
rani srednji vijek
Rani terapijski postupci
ranije
ranije spomenu
ranije zdravstveno stanje
raniji
raniji izlazak
raniji odnos
ranijom
raniti
raniti kljovom
ranjavanje
ranjen
ranjenici
ranjiv
ranjivost
rano
rano djetinjstvo
rano kršćanstvo
rano obavješćivanje
rano otkrivanje
rano voće i povrće
ranog
ranokršćanski
ranosrednjovjekovna groblja
ranžirna stan
raonik
raonik pluga
raport
raprodukcijska proizvodnja
rapsodija
rarog
Ras al-Khaimah
rasa
raščetvoren
rascijepiti
rascijepiti se
raščišćavanje
raščistiti
rascjep
rascjepka
rascjepkanih
rascjepkanost
rascjepkanosti
rascjepljenje
raščlamba
raščlaniti
raščlanjenost
raščlanjivanje
raščupan
raščupane kose
raščupati
rascvjetan
rase
raseliti
raseliti stanovnike
raseljena osoba
raseljenih
raseljenog
rashladiti
rashladna tehnika
rashladne vode
rashladni procesi
rashod
rashod materijala
rashod po obvezama
rashod za naknade
rashodi
rasijan
rasijan čovjek
rasijano
rasijanost
rasijati
rasijavajući
rasijecati
rasipač
rasipan
rasipanje
rasipati
rasipati se
rasipnik
rasipništvo
rasipnost
raširen
raširenost
raširiti
raširiti se
rašiti se
rasizam
rasjeći
raskalašen
raskalašenost
raskid
raskidi
raskinuti
rasklapati
raskliman
rasklimati
rasklopiti
rasklopna postrojenja
raskol
raskoliti
raskoljeni plamenac
raskomadati
raskoš
raskošan
raskoši
raskošne
raskošnih
raskošnim
raskošno
raskošnu
raskrčiti
raskrečiti se
raskrinkavanje
raskršće
raskrsnica
raskrsnica put
raskužiti
rasli
raslinja
raslinjem
rašlja
rašlje
rasna diskriminacija
rasni
rasni konj
rasni sukob
rasnim
rasol
raspad
raspad atomske jezgre
raspada
raspadanje
raspadati
raspadati se
raspakovati
raspaliti
raspaljen
raspaljiv
rasparen
raspasti se
raspeće
raspikuća
raspirivati
raspis
raspitajte se
raspitivanje
raspitivati se
raspitivati se za put
raspjevan
rasplamsati
rasplodna životinja
rasplođivanje
rasplođivati
raspodijeliti
raspodijeliti razmak
raspodijeljeni sustavi
raspodijeljeno
raspodjela
raspodjela bogatstva
raspodjela glasova
raspodjela iz fondova Zajednice
raspodjela mjesta
Raspodjela opterećenja
raspodjela po stanovniku
raspodjela po zaposlenoj osobi
raspodjela polja
raspodjela pomoći
raspodjela poreznoga opterećenja
raspodjela prema spolu
raspodjela prihoda
raspodjela proizvodnje
raspodjela rada
raspodjela resursa
raspodjela veličine pora
raspodjela vjerojatnosti
raspodjele
raspodjelu
raspolaganje
raspolagati
raspolavljanje
raspoloviti
raspoložen
raspoloženja
raspoloženje
raspoloživ
raspoloživa energija
raspoložive
raspoloživi energetski izvori
raspoloživi resursi
raspoloživih
raspoloživim
raspoloživost
raspoloživost izvora
raspoloživost sredstava
raspon
raspon cijena
raspon dobi
raspon krila
raspon plaća
raspona
raspone
rasponski sklop
raspored
raspored bodova
raspored igrača
raspored igrača kod primanja servisa
raspored igrača kod vlastitog servisa
raspored obveze
raspored rada
raspored sati
raspored tlaka
raspored utakmica
raspored za EMU
rasporediti
rasporediti težinu
raspoređen
raspoređeni
raspoređenih
raspoređivač
raspoređivanje
raspoređivanje uloga
raspoređivanje zadataka
raspoređivati
raspoznavanje
rasprašenje
rasprašivač
rasprava
raspravama
rasprave
raspravi
raspravlja
raspravljanje
raspravljati
raspremanja
rasprodaja
rasprodaje
rasprodan
rasprodat
rasprostiranje
rasprostiranje radiovalova
rasprostranjen
Rasprostranjenost
rasprostrijeti
raspršen
raspršene sekvence (nizovi)
raspršenja
raspršenje
raspršenje svjetlosti
raspršenost
raspršiti
raspršiti rizik
raspršivač
raspršivač vode
raspršivači
raspršivanja
raspršivanje
rasprskati
rasprskavajući
rasprskavanje
rasprsni
raspršni grafikon
rasprsnuće
rasprsnuti
rasprsnuti se
raspući se
raspust
raspuštanje
raspuštanje parlamenta
raspušten
raspustiti
rast
rast broja stanovnika
rast cijena
rast in vitro
rast kristala
rast poduzeća
rast stanica
rasta
rastajala
rastajanje
rastanak
rastapanje
rastati
rastati se
rastav singularnih vrijednosti
rastava braka
rastaviti
rastaviti se
rastavljački
rastavljanje
rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove
rastavljanje riječi
rastavljati
rastavljen
rastavljena osoba
rastavljeni proizvod
rastavljivi spoj
rastavnica
raste
rastegljiv
rastegljivost
rastegnuti
rastegnuti se
rastenje
raster
raster na ekran
raster postupak
rasterećen
rasterećenje
rasterećivanje
rasteretiti
rastezanje
rastezati
rastezna svojstva
rasti
raštika
rastjerati
rastjerivati
rastojanje
Rastoke
rastopina
rastopiti
rastopiti se
rastopljen
rastresen
rastresit
rastrgati
raštrkan
raštrkani podaci
rastrošnost
rastrožba
rastrožbe
rastrožbi
rastrubiti
rastu
rastuća renta
rastućeg posjedovanja
rastući
rastući moment sile
rastuću
rastur
rasturanje
rasturati
rasturati se
rasturen
rasturiti
rasturiti se
rastužen
rastužiti
rastvarač
rastvaranja
rastvaranje
rastvarati se
rastvor
rastvor vapna
rastvoren
rasulo
rasuo
rasut
rasuti
rasuti teret
rasutih
rasuđivanje
rasuđivati
rasvijetliti
rasvjeta
rasvjetljava
rasvjetna oprema
rasvjetna tijela
rasvjetno sredstvo
rat
rat za nezavisnost
rata
ratar
ratara
ratarska prskalica
Ratarske kulture
ratarski
ratarski usjevi
ratarstva
ratarstvo
ratificirati
ratifikacija
ratifikacija sporazuma
ratifikacijski
ratihabicija
ratištima
ratna ekonomija
ratna mornarica
ratna oprema
ratna pomorska zastava
ratna prijetnja
ratna šteta
ratna vještina
ratna zastava
ratna žrtva
ratne
ratni
ratni avion
ratni brod
ratni brodovi
ratni huškač
ratni materijal
ratni otpad
ratni plamenac
ratni plijen
ratni pohod
Ratni stres
ratni trofeji
ratni veteran
ratni zarobljenik
ratni zločin
ratnički
ratnik
ratno pravo
ratno zrakoplovstvo
ratoboran
ratobornost
ratovanje
ratovati
ratovi
ravan
ravan kas
ravan sloja
ravan vode
ravna površina
ravnalo
ravnanje
ravnatelj
ravnati
ravnati se
ravnati se prema
ravni proizvod
ravni smeč
ravnica
ravnice
ravnicu
ravnina
ravninski
ravno
ravnodnevnica
ravnodušan
ravnodušnost
ravnom kretanje
ravnomjeran
ravnomjerno
ravnomjernoga
ravnomjernost
ravnopravan
ravnopravne
ravnopravno
ravnopravnost
ravnopravnost muškaraca i žena
ravnopravnosti
ravnostran
ravnostrani
ravnoteža
ravnoteža kapljevina-kapljevina
ravnotežna
ravnotežna grana
raž
raža
ražalostiti se
ražanj
razapeti
razapeti šator
razarač
razaranja
razaranje
razarati
razastrt
razastrti
razasut
razasuti
razasutih
razaznati
razbacan
razbacani opseg
razbacani podaci
razbacati
razbacivati
razbarija
razbarušen
razbarušiti
razbaštiniti
razbaštinjenje
razbij atoma
razbij vala
razbijaju
razbijanje
razbijati
razbijen
razbijen brod
razbistriti
razbiti
razbiti brod
razbiti se
razbjesniti
razbjesnjeti
razblažen
razblažiti
razblaživanje
razbludan
razboj
razboj za pletenje
razbojnici
razbojnicima
razbojnički
razbojnik
razbojnišvo
razbojstvo
razboljeti se
razbor
razborit
razboritost
razbubnik
razbuditi
razbudjeti se
razdaljina
razdati
razderati
razdijeliti
razdijeliti polje
razdijeliti valjak
razdijeljen
razdirati
razdjeljak
razdjeljivača
razdjeljivači
razdjelne mreže
razdjelni
razdjelnik
razdjelnik napona
razdoblja
razdoblje
razdoblje čekanja
razdoblje duže od godinu dana
razdoblje izloženosti
razdoblje između dva vrednovanja
razdoblje izostanka s posla
razdoblje mirovanja
razdoblje najveće prometne gužve
razdoblje ne dulje od šest mjeseci
razdoblje od najviše šest godina
razdoblje od najviše tri godine
razdoblje odabira
razdoblje odgode
razdoblje odgode početka isplate
razdoblje primjene stope
razdoblje promatranja
razdoblje razvoja štete
razdoblje restrukturiranja
razdoblje selekcije
razdoblje vožnje
razdoblje zaposlenja
razdoblju
razdor
razdragan
razdragana
razdraganost
razdražen
razdraženost
razdražiti
razdraživati
razdražljiv
razdražljivost
razdrobiti
razdvajač
razdvajajući remen
razdvajanje
razdvajanje poduzeća
razdvojen
razdvojeno
razdvojeno u širini ramena
razdvojiti
razdvojiti se
razdvojni
razglašenost
razglasiti
razglasiti se
razgledanje
razgledati
razgledavanje
razgledavanje znamenitosti
razgledavanje znamenitosti nekog grada
razglednica
razglednik
razgnjeviti
razgolićen
razgolititi
razgovarati
razgovarati se
razgovijetan
razgovijetno
razgovor
razgovore
razgovori
razgovorni
razgraditi
razgradni procesi
razgradnja elektrana
razgradnja metanogene bakterije
razgranat
razgranati
razgranavanje
razgraničavanje
razgraničena tekstna datoteka
razgraničenje na moru
razgraničeno
razgraničiti
razgrupiranje
razići se
razigran
razigrati se
razilaženje
razilaziti se
razina
razina buke
razina financiranja
razina ispušnih plinova
razina mora
razina obrazovanja
razina pričuva
razina usluge
razina zagađenja
razina zaštite
razina znanja
razinama
razine
razini
razjariti se
razjasniti
razjašnjavanje
razjašnjenje
razjašnjiv
razjedati
razjeden
razjediniti
razjedinjavanje
razjedinjenje
razjedinjenost
razlagač
razlagač slika
razlaganje
razlagati
razlemiti
različak
različit
različite
različiti
različitih
različitim
različito
različitost
različitosti
razlijegati
razlijegati se
razlika
razlika u bodovima
razlika u dobi
razlike
razlikovanje
razlikovati
razlikovati se
razlikovati što od čega
razliku
razlikuje
razlikuje se
razliti se
razljućen
razljutiti
razlog
razloga
razloge
razlomačka crta
razlomak
razlomak-običan
razlozi
razlozi za što
razlozi za uvjerenje
razložiti
razlučivanje
razlučivost
razmahivati
razmak
razmak između znakova
razmak kotača
razmak osovina
razmaka
razmaknica
razmaknut
razmaknuti
razmatranje
razmatrati
razmaz
razmažen
razmaženo
razmaziti
razmekšati
razmetanje
razmetati se
razmetljiv
razmetljivost
razmeđu
razmijenili
razmijeniti
razmijeniti gledišta
razmirica
razmisliti
razmišljajte
razmišljajući
razmišljanje
razmišljanjem
razmišljao
razmišljati
razmišljati o čemu
razmjena
razmjena informacija
razmjena pisama
razmjena publikacija
razmjena stručnjaka
razmjena tkiva za transplantaciju
razmjena topline
razmjena turista
razmjena učenika, studenata i profesora
razmjene
razmjenjivati gledišta
razmjer
razmjera
razmjeran
razmjeravanje
razmjerna zastupljenost
razmjerno
razmještaj
razmještaj (poljoprivredne) proizvodnje
razmještaj snaga
razmještanje
razmještanje u prostoru
razmješten
razmještene
razmjestite
razmjestiti
razmnožavanje
razmnožavanje bilja
razmnožavanje ćelija
razmnožavati se
razmotati (se)
razmotrit
razmotriti
razmrsiti
razmrskati
razna roba
razne
razni
razni pojmovi
raznih
raznim
raznježenost
raznježiti
raznježiti se
razno
raznobojan
raznoimen
raznolik
raznolike
raznoliki
raznolikih
raznolikost
raznolikost faune
raznolikosti
raznolikostima
raznorodan
raznorodni
raznorodnost
raznosač novina
raznosač pošte
raznositi
raznostran
raznostranost
raznovrsne
raznovrsnih
raznovrsnost
raznovrstan
razobličiti
razočaran
razočaranje
razočarati
razonoda
razonoditi
razoran
razoren
razorenih
razoriti
razorno djelovanje
razoružanje
razoružati
razotkriti
razotkrivanje
razrada programa
razraditi
razrađen
razrađeno
razrađivati
razred
razreda
razredba
razredi
razredna momčad
razredni diskurs
razredni učitelj
razrednica
razrednik
razrez
razrezati
razrijediti
razriješen
razriješeno
razriješiti
razriješiti dužnosti
razrijeđen
razrijeđeni zrak
razrijeđeno
razrijeđenost
razrješenje
razrješivač
razrješnica
razrjeđivač
razrjeđivanje
razrok
razroko gledati
razrušiti
razulja
razum
razuman
razumije
razumijeva se
razumijevanja
razumijevanja jezika
razumijevanje
razumijevanje igre
razumijevanje jezika
razumijevati
razumijevati se
razumjelo
razumjeti
razumljiv
razumljivo
razumljivost
razumno
razumnost
razumom
razuvjeriti
razuzdan
razuzdan čovjek
razuzdanost
razvalina
razvaline
razvaliti se
razvaljen
razvedena
razvedena osoba
razvedene
razvedriti
razvedriti se
razveseliti
razveseliti se
razvesti
razvesti se
razviće
razvijan
razvijanja
razvijanje
razvijanje formacije
razvijanje programa
razvijat
razvijati
razvijati se
razvijen
razvijena demokracija
razvijena shema
razvijeni
razvijeni kom
razvijeno
razvila
razvili
razvio
razvitak
razviti
razviti se
razviti zastavu
razvitka
razvitku
razvod
razvod braka
razvoda
razvoditi
razvodna ploča
razvodni
razvodnik
razvodniti
razvodnjavanje
razvoj
Razvoj čovjeka
razvoj čvrstoća
razvoj jezika
razvoj limfocita
razvoj lubanje
razvoj matematičkih pojmova
razvoj materijalne kulture
razvoj migrantskih zajednica
razvoj obrazovanja
razvoj oka
razvoj perivojne arhitekture
razvoj pojedinca
razvoj politike
razvoj šumarstva
razvoj T limfocita
razvoj u sustav
razvoj urbanizma
razvoj usluga
razvoj znanosti
razvoj zvijezda
razvoja
razvoje
razvojem
razvojna banka
razvojna dijagnostika
razvojna plastičnost
Razvojna plastičnost mozga
razvojna politika
razvojna strategija
razvojne strategije
razvojne teorije životnog vijeka
razvojni
razvojni indikatori
razvojni jezični poremećaji
razvojni modeli
razvojni plan
razvojni potencijal
razvojni programer
razvojni projekt
razvojnih
razvojno područje
razvojno primjerena
razvojno specifični proteini
razvoju
razvođe
razvrat
razvratan
razvratan čovjek
razvratnik
razvratnost
razvrgnuće
razvrgnuti
razvrstač
razvrstan pod
razvrstan pod dva različita tarifna broja
razvrstan pod isti tarifni broj
razvrstan u isti tarifni broj
razvrstanih
razvrstano
razvrstati
razvrstati pod tarifni broj
razvrstati se
razvrstavaju
razvrstavanja
razvrstavanje
razvrstavanje roba
razvrstavati
razvrtač
razvučen
razvući
rađanje
rađati
rađen
rduciranje
re-analiza
readmisija
reagens
reagira
reagiranje
reagirati
reakcija
reakcija na kirurški stres
reakcije transfera
reakcijski mehanizmi
reakcijski sustavi
reakcionaran
reaktancija
reaktivan
reaktivni metaboliti dušika
reaktivni metaboliti kisika
reaktivni minobacač
reaktora
reaktorski proračuni
reaktorsko inženjerstvo
realan
realističan
realistički
realističnih
realizacija
realizaciji
realizaciju
realizam
realiziran
realiziranih
realiziranje
realizirati
realna
realna imovina
Realna reduktivna Liejeva grupa
realni porez
realni pravac
realni prostor
realno vrijeme
reapsorpcija
rebalans proračuna
rebrast
rebro
reče
rečenica
rečenice
rečenični modus
rečeno
recentne promjene
recentnije
recenzent
recepata
recepcija
recepcionar
recepis
recept
receptivan
receptivni oblici
receptivnog
receptor
receptori
receptori za glutamat
reci
reći tajnu
reci zbrojeva
Recidivirajuća abdominalna bol
reciklirani proizvod
recikliranje
recikliranje EPSa
recikliranje otpada
Recikliranje otpadnih voda
recikliranje polimernog otpada
recikliranje proteina
recipročan
reciprocitet
recipročna izmjena
recipročni altruizam
recitacija
recite
recitiranje
recitirati
red
red čekanja
red letenja
red sampliranja
red tastera
red vala
red vožnje
reda
redak
redak naredbe
redak teksta
redaka
redakcija
redaljka
redanje
redar
redatelj
redefiniranje
Redefiniranje banaka
redefiniranje stilova
redekoriran
redestilacija
redistributivan
redizajnirano
redni
redni broj
redoks procesi
redom
redoslijed
redoslijed događaja
redoslijed kruženja
redoslijed razvrstavanja
redoslijed serviranja
redoslijedni
redov
redova
redovan
redovit
redovit razmak
redovita
redovita oprema
redovita premija
redovita razmjena informacija
redoviti doprinosi
redoviti godišnji izvještaj
redoviti politički dijalog
redovitim
redovito
redovitost
redovna vrijed
redovni
redovni sat nastave
redovni sud
redovnica
redovnih
redovnik
redovno
redovno stanje
redovnog
reducibilnost
reduciran
reducirana dimenzionalnost
reducirana obrada tla
reduciranje
reducirati
redukcija
redukcijski
reduktivne p-adske grupe
reduktor
reduktora
reeksport
reeskont
referalna zbirka
referat
referenca
reference
referencija
referencijalni
referencijalni integritet
referencu
referendum
referent
referentna
referentna cijena
referentna točka
referentne
referentne vrijednosti
Referentni materijal
referentnog modela
refleks
refleks faktor
refleksija
refleksije
refleksivan
refleksivni praktičar
refleksivno inženjerstvo
refleksna moć
reflektirajuća
reflektirajuća svojstva
reflektirajući
reflektirane
reflektor
reflektora
reflektorima
reforma
reforma javne uprave
reforma socijalne zaštite
reforma visokog obrazovanja
reforma zajedničke agrarne politike
reformacijski
reformator
reformatora
reformatori
reforme
reformi
reformirati
refren
refundirati
regata
regatna zastavica
regeneracija
regeneracija in vitro
regeneracija jetre
regenerirati
regent
regija
regija Jugoistočne Europe
regija koja zadovoljava uvjete
Regija Loire
Regija Murcia
regije
regije Ujedinjene Kraljevine
regiji
regiju
Regionalisti
regionalizacija
regionalizacija trgovine
regionalizam
regionalna
regionalna agrarna politika
regionalna dijastolička funkcija
REGIONALNA HIDROLOŠKA ANALIZA
regionalna integracija
regionalna izvršna vlast
regionalna kultura
regionalna politika
regionalna politika Zajednice
regionalna pomoć
regionalna razina
regionalna sigurnost
regionalna stabilnost
regionalna statistika
regionalna suradnja
regionalna trgovina
regionalna vlast
regionalne
regionalne financije
regionalne i lokalne vlasti
regionalne razlike
Regionalni
regionalni dijalog
regionalni i lokalni razvoj
regionalni ili prekogranični značaj
regionalni izbori
regionalni jezik
regionalni mir
regionalni okvir
regionalni okvir suradnje
regionalni parlament
regionalni prijevoz
regionalni projekt u turizmu
regionalni projekti u turizmu
REGIONALNI RAZVITAK
regionalni razvoj
regionalni sustavi
regionalni značaj
regionalnih
regionalnim
regionalno gospodarstvo
regionalno planiranje
regionalno pravo
regionalno računovodstvo
regionalno ulaganje
regionalno važan
regionalno zastupstvo
regionalnog
regionalnoj
Regionalnom
regionalnost
registar
registar bolesnika
registar faktora rizika
registar nalazišta
registar srčanih bolesti
registarska tablica
registracija
registracija društva
registracija igrača
registracija kluba
registracija raka
registracija vozila
registracija žigova
registracijski
registrator
registrator pulsa
registratorski papir
registriran
registrirani zaštitni znak
registriranih
registriranim
registrirano
registrirano plovilo
registrirano sjedište
registrirati
regres
regresija
regresija sa slučajnim koeficijentima
regresijska
regresijska analiza
regresivan
regrut
regrutiranje
regrutirati
regulacija
regulacija trgovačkih poslova
regulacija zraka
regulacijsko vrijeme
regularan
regularna svojstva
regularno vrijeme
regulativa
regulativa-licenciranje
regulator
regulator biljnog rasta
regulator kiselosti
regulator pode
regulator tona
regulator zraka
regulatoran
regulatorna odredba
regulatorne osnove
regulatorni mehanizam
regulatorni odbor EZ-a
regulatorni okvir
reguli paljenja
reguliranje
reguliranje cijena
reguliranje poljoprivredne proizvodnje
reguliranje prometa
reguliranje telekomunikacija
reguliranje ulaganja
regulirati
rehabilitacija
rehabilitacija glasa
rehabilitaciji
rehabilitacijski
rehabilitacijsko
rehabilitaciju
rehabilitirati
rehidrira
reinkarnacija
reintegracije
reintegraciju
reintegriranje u nastavu
reinterpretacija
reinvestiranje
reinženjering poslovnih procesa
reinženjerstvo poslovnih procesa
reizbor
reizbornost
rekao
rekapitulacija
reket
reket za tenis
rekla
rekla-kazala
reklama
reklamacije
reklamirati
reklamne poruke zaglavlja pisma
reklamni panel
reklamni uređaj
reklamni znak
reklo
rekombinacija DNA
rekombinacijski popravak DNA
rekompozicija
rekonstruirati
rekonstrukcija
rekonstrukcija ePTFE konduitom
rekonstrukcija teksta
rekonstrukcije
rekonstruktivna kirurgija
rekontinuitet
rekord
rekorder
rekorderka
rekreacija
rekreacije
Rekreacijska ponuda u turizmu
rekreacijski
rekreacijski rizik
rekreacijskim
rekreaciju
rekreativci
rekreativni
rekreativnoj
rektalna
rektifikacija
rektor
rektorat
rekultivacija otkopanih površina
rekuperacija arome
rekurzivni
rekvizicija
rekvizite
relacijski
relaksacija
relaksacije
relaksacijska svojstva
relaps-remitirajuća
relativan
relativistička
relativistički
relativna
relativna teorija smetnje
relativna točnost
relativne
relativni
relativno
relej
relej za bljeskalicu
relevantan
relevantan dokument
relevantna
relevantne odredbe
relevantnim
relevantnost
reliabilizam
religija
religijske
religijske promjene
religijski identitet
religijskog
religiozan
religioznost
relikvija
reljef
reljefa
reljefan
remećenje
remek-djelo
remek djelom
remekdjelo
remen
remenje dizalice
remenska kopča
remenski
remenski pogon
remenski prijenos
remenski spoj
remenski štitnik
remenski zamašnjak
remetiti
remisija
remitenda
remont
remontne radionice
remorker
renalna osteodistrofija
renaturalizacija vodotoka
rendgen snimak
rendgenska analiza
rendgenska slika
rendgenska snimka
rendgenska zraka
rendgenske zrake
rendgenski zrak
renegat
renesansa
renesanse
renesansnim
renesansnog
renij
renome
renomirani
renomiranih
renomirano
renovaskularna hipertenzija
renovirana
renovirati
renta
renta s garantiranim periodom
renta s određenim trajanjem
rentabilan
rentabilno
rentabilnost
rentabilnosti
rente za zaštitu kapitala
rentgenkefalometrija
rentgenogram
rentgenska
rentgenska difrakcija
rentgenska strukturna analiza
rentna polica
rentni osiguranik
renvoi
reologija
Reologija svježeg betona
reološka
reološka svojstva
reološka svojstva hrane
reološka svojstva tijesta
reološki modeli
reorganizacija
reorganizacijom
reorganizirati vladu
reosiguranja
reosiguranje
reosiguranje tehničkog rezultata
reosiguranje viška ekscedenta
reosiguranje viška katastrofalnih šteta
reosiguranje viška kumula šteta
reosiguranje viška pojedinačne štete
reosiguranje viška šteta
reosiguranje viška šteta po događaju
reosiguranje viška svote
reosiguranje za katastrofalne štete
reosiguratelj
reosigurateljna provizija
rep
rep razvoja štete
repa
repa-bijela
reparacija
repatrijacija
repatrijacija kapitala
repatrirati
reperkusija
repertoar
repertoara
repertoarna
repeticija
repica
repica-uljana
repliciranje opsega spektra
replikacija
replikacija DNA
replikacijski defektni adenovirus
reporter
represalije
represija
reprezentacija
reprezentacija konačnih grup
reprezentacije
reprezentativac
reprezentativan
reprezentativna cijena
reprezentativna tržišna cijena
reprezentativni
reprezentativni tečaj
reprezentativnoj
reprezentirana
reprint
reproduciraju
reproduciran
reproducirane
reproducirati
reprodukcija
reprodukcijska svojstva
reprodukcijsko zdravlje
reprodukciju
Reproduktivna toksikologija
reproduktivna umjetnost
reprogramiranje javnoga duga
reptila
republički
republika
Republika Finska
Republika Hrvatska
Republika Moldova
Republika San Marino
republikanac
republikanska stranka
Republike
Republiku
reputacija
reregulacija
resa
rese
rešetanje
rešetati
resetiranje
rešetka
rešetkast
rešetkast nosač
rešetki
rešeto
resor
resorpcija kosti
respiracijska funkcija
respirator
respiratorne infekcije
respiratorni bakterijski patogeni
restauracija
restauratorskoj
restauriran
restaurirana
restauriranja
restoracija vodotoka
restoran
restorana
restoranima
Restoraterska ponuda
restrikcija
restriktivan
restriktivna mjera
restriktivna monetarna politika
restrukturiranja
restrukturiranje
restrukturiranje gospodarstva
restrukturiranje poduzeća
restrukturirati
resursa
resurse
resursi
resursima
resursna teorija
resursna teorija poduzeća
retard
retencija
retinoična kiselina
retinopatija
retoričan
retorika
retorski
retorta
retorzija
retroaktivan
retroaktivnih
retroaktivno
retroaktivnost
retroaktivnost zakona
retrocesija
retrospektivno
retuširati
reuma
reumatičan
reumatizam
reumatizma
reumatoidni artritis
Réunion
revalorizacija
revaloriziranje
revalvacija
rever
revers
reverzna osmoza
reverzni
revidirani
revidirano
revidirati
revija
revitalizacija
Revitalizacija otoka
revitalizaciji
revizija
revizija financijskih prognoza
revizija sporazuma
revizija Ugovora o EZ-u
revizija ustava
revizije
revizijski
reviziju
revizor
revizorska dokumentacija
revizorski rizik
revnost
revnostan
revolucija
revolucionar
revolucionaran
revolver
revolvera
rez
reza
rezač
rezan
rezanci
režanj
rezanje
rezanje kose
rezati
rezati na kriške
rezbar
rezbarenje u drvu
rezbariti
rezbarska turpija
rezbarstvo
rezerva
rezervacija
rezervat
rezerve
rezerviran
rezerviranja
rezerviranje
rezervirano
rezervirano mjesto
rezerviranost
rezervirati
rezervirati mjesto
rezervirati sobu
rezervna memorija
rezervna valuta
rezervni
rezervni dijelovi
rezervni dio
rezervni igrač
rezervoar
rezervoar za vodu
rezervoar zraka
rezervoara
rezidencija
rezidencijalno
rezidenciju
rezident
rezidualne stijene
rezigniran
režija
režijski dodatak
režijski trošak
režim
režim pulsacije
režima
režimi obrade
režimi procesa sušenja
rezimiranje
rezimirati
režiranje
režiser
rezistencija
rezistencija bakterija
rezistencija na antibiotike
Rezistentnost
rezljivost alata
režnji
rezolucija
rezolucija Europskoga parlamenta
rezolucija UN-a
rezolucija Zajednice
rezolucije
rezolventa
rezonancija
rezonantan
rezonator
rezultat
rezultat dijeljenja
rezultat istrage
rezultat poslovanja
rezultat procjene
rezultat provjere
rezultat različit od nule
rezultat testa
rezultata
rezultate
rezultati
rezultira
rezultirao
rezultirati
Rheinland-Pfalz
Rhizobium galege
riba
riba i ribljih proizvoda
riba list
ribanje
ribar
ribara
ribarenja
ribarenje
ribari
ribarnica
ribarska
ribarska barka
ribarska flota
ribarska industrija
ribarska luka
ribarska mreža
ribarska proizvodnja
ribarska statistika
ribarski
ribarski brod
ribarski čamac
ribarski proizvod
ribarski resursi
ribarski ugovor
ribarsko
ribarskom
ribarstvo
ribati
ribavirinom
Ribe
ribe grabljivice
ribe i riblji proizvodi
ribe kopljača
ribič
ribicu
ribiz
ribiz-crni
ribiz-crveni
riblja
riblja bolest
riblje ulje
riblji
riblji otpad
riblji proizvod
riblji proizvodi
ribljih
ribnjak
ribolov
ribolov na otvorenom moru
ribolov uz obalu
ribolovac
ribolovce
ribolovišta
ribolovna sezona
ribolovni alati
ribolovni propisi
ribolovnim
ribolovno područje
ribolovnog
ribu
ricinusovo ulje
ridanje
ridati
riječ
riječ je o
riječ po izbor
riječi
riječito
riječna flota
riječna luka
riječni
riječni plovni put
riječni prijevoz
riječni rak
riječni tegljač
riječnih
riječnih sljevova
riječno brodarstvo
riječno korito
riječno područje
rijedak
rijeka
rijeka Cetina
rijeka Krka
rijeka Zrmanja
rijeke
rijeke Hrvatske
riješen
riješene
riješene štete
riješenost
riješiti
riješiti problem
riješiti situaciju
riješiti spor
riješivši se
rijetka pojava
rijetki
rijetki podaci
rijetkih
rijetko
rijetkost
rika
rikati kao vol
Rikecioze
rilo
Rim
rima
Rimljani
Rimljanin
rimovati se
rimska
rimska administracija
rimska brodogradnja
rimska ekspanzija
rimska provincija Dalmacija
rimska provincija Panonija
rimska vojska
rimske prometne komunikacije
rimski
rimsko
Rimsko Carstvo
rimsko pravo
rimsko vrijeme
rimskog
Rimskog carstva
rimsku
Ringkoebing
rinosinuitis
ris
riskirati
Risnjak
rit
ritam
ritam porasta
ritam udarca
riti
ritmičan
ritmička
ritmički
ritual
riva
rival
rive
rivijera
riža
riža u ljusci
rizičan
rizici
rizična
rizični faktori
rizik
rizik boravka u inozemstvu
rizik od električnog udara
rizik u industriji
rizik zanimanja
rizika
riziko diskontna stopa
riziko premija
riziko stopa
rizikom
riziku
rizling
riznica
rizničar
riznička mjenica
riznicu
rizosferi
riđ
riđan
riđast
rječica
rječit
rječitost
rječkanje
rječnici
rječnicima
rječnička baština
rječnička baza
rječnička građa
rječnički
rječnički članak
rječnik
rječnik grobničkoga govora
rječnik homonima
rječnik knjižničarskoga nazivlja
rječnik kratica
rječnika
rješavaju
rješavanja
rješavanje
rješavanje matematičkih zadataka
rješavanje molbe
rješavanje problema
rješavanje sporova
rješavanje šteta
rješavanju
rješenja
rješenja vezana uz podjelu tereta
rješenje
rješenje i reguliranje konflikta
rješenje problema
rješenjima
rješiv
rješivost
rob
roba
roba i usluge
roba podrijetlom iz Hrvatske
roba podrijetlom iz Zajednice
roba s dvostrukom namjenom
roba s podrijetlom
roba široke potrošnje
roba spomenuta na poleđini
roba u provozu
roba u trgovini
roba za prodaj
robe
robe široke potrošnje
robe u trgovini
robijaš
robijaški
robijašnica
robinja
roblje
robna kuća
robna lutrija
robna pomoć
robna zaliha
robni i uslužni žigovi
robni sporazum
robni žig
robnotransportna središta
robot
robotika
robotizacija
robotizirani laboratorij
Robotski vid
robotsko sklapanje
robovanje
robovati
robusne
robusni
ročište
ročno tržište
ročnost
rod
rod grožđa
rod u gramatici
rod vojske
roda
rodan
rodbina
rodbinska potpora
rodbinski
rodbinstvo
rodij
rodilja
rodiljska naknada
rodiljski dopust
roditelj
roditelji
roditeljska odgovornost
roditeljska skrb
roditeljski
roditeljski dopust
roditeljski odgojni postupci
roditeljsko pravo
roditeljstvo
roditi
rodni
rodni grad
rodnica
rodno mjesto
rodoljub
rodoljublje
rodoskvrnuće
rodoslov
rodoslovni
rodova
rodovi
rodovski
rog
Rog Afrike
rog izobilja
rog jelena
rogač
rogonja
rogovima
rogoz
rogožina
rogu
rogulje
rohav
roj
rojalizam
rojenje
rojiti se
rojta
rok
rok dospijeća
rok i gustoća sjetve
rok otplate
rok plaćanja
rok prijave
rok uporabe
rok za izdavanje
rokoko
rokovi
rolanje
roleta
rollerball
Rom
roman
roman u nastavcima
romana
romanca
romanička
romaničke
romanika
romanike
romanizacija
romanopisac
romanski
romanski jezici
romantičan
romantična priča
romantike
romb
Romea
Romi
rominjanje
rominjati
romobil
romorenje
Rona-Alpe
rondela
ronilački oklop
ronilačkog
roniti
ronjenje
rontgenska strukturna analiza
ropska poslušnost
ropski
ropskom odnosu
ropstvo
ropstvu
rosa
rosika
rositi
Roskilde
roštilj
roštilja
rotacija
rotacija antimikrobnih lijekova
rotacija igrača
rotacija makule
rotacijom
rotacijska izmjena mjesta
rotiraju
rotirajuća disk elektroda
rotirajući
rotirajući transformator
rotiranje
rotirati
rotkva
rotkvica
rotor
rov
rovarenje
rovariti
rovinjske
rovka
rovovski
rowing
Royaumontskoga
roza
rozeta
rozina
rožnat
rožnica
rođaci
rođački
rođak
rođaka
rođakinja
rođen
rođendan
rođendanska karta
rođendanska zabava
rođendanski kolač
rođeni
rođenja
rođenje
rt
rt. Ploče
rta
RTG
RTV prijenos u živo
Ruanda
rub
rub ceste
rub pločnika
rub tkanine
rub zastave
ruba
rubac
rubidij
rubin
rubinski laser
rublja
rublje
rublje pripremljeno za pranje
rublje za pranje
rubni
rubni sloj
rubni stupac
rubno bušen
rubno područje
rubno propuštanje
rubova
rubrika
rubrike
rubu
ručak
ručati
ručica
ručica opreza
ručica za potvrdu
ručka
ručkovi
ručna burgija
ručna izrada
ručna kolica
ručna navrtka
ručna obnova veza
ručna obrada
ručna prtljaga
ručna testera
ručna veza
ručne izrade
ručni
ručni (rad)
ručni alat
ručni kovčeg
ručni kovčežić
ručni malj
ručni obrt
ručni okovi
ručni prijelom stranice
ručni rad
ručni rad iglom
ručni rad straga
ručni sat
ručni zalog
ručni zglob
ručnik
ručnik na valjku
ručno
ručno dotjerivanje
ručno oružje
ručno testira
ruda
rudar
rudarenje
rudarenje podataka
rudarska djelatnost
rudarska industrija
rudarska proizvodnja
rudarski
Rudarski muzej in situ
rudarski proizvod
rudarstvo
rudiment
rudimentaran
rudna žica
rudni
rudnik
rudnik staviti
rudnik ugljena
rudnika
rudno bogatstvo
rudno ležište
rudo
rudokop
rudonosan
ruganje
rugati se
ruglo
ruha
ruho
ruina
rujan
rujna
rujnu
ruka
ruka od šake do ramena
rukama
rukav
rukavac
rukavac rijeke
rukavi bez prstiju
rukavi košulje
rukavica
rukavica bez prstiju
rukavica samo s palcem
rukavičar
rukavice
ruke
rukom pisan izvorni potpis
rukomet
rukomet na vodi
rukopis
rukopisa
rukopisni
rukopisu
rukotvorina
rukotvorine
rukotvorstva
rukovalac
rukovanje
rukovaoci
rukovatelj
rukovati
rukovet
rukovodilac
rukovoditelj
rukovoditelj natjecanja
rukovoditi
rukovodstvo
rukovodstvo natjecanja
rukovođenje
ruksak
rukunica
rulet
ruleta
rulja
rulna pista
rum
rumen
rumenilo
Rumunj
Rumunjka
Rumunjska
Rumunjske
rumunjski
runda
runo
rupa
rupa za zrak
rupčaga
rupci
rupčić
rupica
rupica za dugme
rupičasta žlica
ruralna društva
ruralna sredina
ruralna struktura
ruralni
ruralni egzodus
ruralni prostor
ruralni razvitak
ruralni razvoj
ruralni razvoj 36
ruralnih
rurbanizacija
rurizami urbanizam
Rus
rušeći se
rušenje
rušenju
ruševan
ruševina
ruševinama
ruševine
Rusija
rušilac
rušilački
rušitelj ikona
rušiti
ruska
ruski
Ruskinja
rustica
rusticus
ruta
rutenat-kuprati
rutenij
rutina
Rutiranje vozila
ruž
ruž za usne
ruža
ružan
ruženje
ružičast
ružičasta zona
ružičaste boje
ružičasti pojas
ružičasto ljubičast
ružičasto vino
ružičasto žut
ružičnjak
ružin grm
ružin pupoljak
ružmarin
ružnoća
rvač
rvanje
rvati se
Rydbergovi atomi
rzati
rđa
rđav
rđavo osuditi
rđavo ponašanje
rđavo se ponašanje