probni otisak

Custom Search

proof sheetTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. probna vožnja - trial run
  2. probne norme - prestandard
  3. probni - probationary, tentative, test
  4. probni otisak - proof sheet
  5. probni pokaz prezentacije - rehearsing presentation
  6. probni rad - trial operation, trial run

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: