priznanje javno

Custom Search

avowal, concedeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. priznali - recognised
  2. priznanica - note, receipt, voucher
  3. priznanje - acknowledgement, admission, appreciation, profession, recognition
  4. priznanje javno - avowal, concede
  5. priznat - received, concede
  6. priznate - recognized

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: