priskrbljivanje

Custom Search

obtainingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. priskrbljen - provided
  2. priskrbljivanje - obtaining

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: