prisilno vođenje vozila

Custom Search

rail guidance



Također vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. prisila - coercion
  2. prisilan - compulsory
  3. prisiliti - enforce, force, obligate, screw
  4. prisiljavanje - compulsion
  5. prisilna hospitalizacija u psihijatrijsku bolnicu - psychiatric confinement
  6. prisilna migracija - enforced migration

Enter Comment



Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: