previti (ranu)

Custom Search

swatheTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. previjati se - squirm, writhe
  2. previše - exceedingly, overmuch, too
  3. previše kititi - overdress
  4. previše osjetljiv - touchy
  5. previše točan - rigid
  6. previše visok - overgrown

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: