presnimavanje

Custom Search

downloadingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. presnimavanje - downloading
  2. presnimiti - backup

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: